Nová Bystrica

 

Kraj: Žilina

Okres: Čadca

Web stránka

Popis

Obec Nová Bystrica leží v severozápadnej časti Slovenska na rozhraní Slovenských Beskýd a Kysuckých vrchov v doline rieky Bystrica. Prvá písomná správa o obci je z roku 1662 a bola uvádzaná ako Nová Beszterca, od roku 1773 ako Bistričky a v r. 1873 - 1919 ako Uj Bezsterce. Od roku 1920 bola obec premenovaná na Novú Bystricu. Súčasťou Novej Bystrice je aj Vychylovka, o ktorej je zmienka už v roku 1696. V roku 1980 boli k obci pripojené susedné dediny Riečnica a Harvelka. Ich obyvatelia boli v dôsledku výstavby vodnej nádrže vysťahovaní.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!