Nováky

Nováky - erb

 

Kraj: Trenčín

Okres: Prievidza

Web stránka

Popis

Mesto Nováky leží v údolí rieky Nitra v strede Hornonitrianskej kotliny. Priame dôkazy o existencii Novák súvisia zároveň s prvou písomnou zmienkou, ktorá je uvedená v listine uhorského kráľa Kolomana z roku 1113, známej ako Zoborská listina. Dnešné Nováky sa tu spomínajú ako Nouac. Od 11. storočia sa Nováky vyvíjajú ako zemianske sídlo so šoltýskym a zákupným právom. Patrili do kráľovského majetku spravovaného postupne Prievidzkým hradom a hradom Sivý kameň.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša, postavený v klasicistickom štýle z roku 1703,
pričom je vybudovaný čiastočne na základoch pôvodného románskeho kostola.

 

Kúria z 18.-teho storočia

 

Kaštieľ Rakovszkých zo 17.-teho storočia, od roku 1941 je kláštorom rehole Notre Dame

 

Mariánsky stĺp z roku 1716

 

Pamätník SNP z roku 1964

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!