Pezinok

Pezinok - erb

 

Kraj: Bratislava

Okres: Pezinok

Web stránka

Popis

Vinohradnícke mesto na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát, 23 km SV od Bratislavy. Prvé zmienky sú z roku 1208, dokedy bolo majetkom Bratislavského hradu. Prvé mestské výsady získal v roku 1376, v roku 1647 mu udelil kráľ Ferdinand III. štatút slobodného kráľovského mesta a v roku 1870 mesto dosiahlo titul municípia, čo ho stavalo na úroveň župy.

 

Múzeá

Galérie

Pamiatky

 

Pezinok - Mestská radnicaMestská radnica
Budova mestskej radnice vznikla okolo polovice 17. storočia spojením, prestavbou a rozšírením dvoch obytných domov. Budovu značne poškodil požiar roku 1832. Po zrútení mestských brán v 19. storočí umiestnili na nárožné vežičky kamenné barokové kartuše s mestskými erbami, ktoré predtým boli na prečelí mestských brán. Na jednom je reliéf Madony a letopočet 1701, na druhom reliéf sv. Anny a letopočet 1759.

 

 

Pezinok - Mestské hradbyMestské hradby
Pezinok získal právo postaviť si mestské opevnenie až v roku 1615 v privilégiu kráľa Mateja. Dovtedy - od 15. storočia mal valy, priekopy a brány. Ferdinand III. v privilégiu z roku 1647 uložil už mestu povinnosť postaviť riadne opevnenie. Dostavené bolo v roku 1652 ako svedčí reliéf s erbom Ferdinanda III. v hradbách (dnes je uložený v Malokarpatskom múzeu).
Opevnenie malo 3 brány a 11 bášt.

 

Schaubmarov mlyn Pezinok

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!