Raková

Raková - erb

 

Kraj: Žilina

Okres: Čadca

Web stránka

Popis

Obec Raková sa spomína v písomnostiach už v roku 1658. Je to významná kysucká obec nachádzajúca sa medzi Čadcou a Turzovkou, ktorá je rodiskom národného buditeľa, katolíckeho kňaza, dramatika a organizátora národného života Jána Palárika.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Pamätná izba Jána Palárika Raková

 

Zrubový roľnícky dom
Objekt je datovaný na portáli 1863. Je individuálne upravený variantom formy, rozšírenej v Kysuckej doline. Dom je postavený v dolinnej reťazovej zástavbe na rovnom mieste, situovaný čelnou stenou na juh a zadnou stranou na komunikáciu. Pôdorys je členený na izbu, bočnú komoru, pitvor a kuchyňu. K zrubovej časti je vstavaná časť murovaná - maštaľ - tak, že svojim pôdorysom zasahuje do pôvodnej plochy pitvora. konštrukcia je zrubová, použité sú kresané brvná a spáry vyrovnané látkami. Rezné plochy rván v uhloch sú nabielené, ako aj portál domu. Strecha je lomená s vysokým štítom, zdobeným latkovaním. Krytina je šindľová, vyspravená térpapierom. Štíty sú zdobené hálkami. Murovaná časť ma osobitnú strechu s nižšie položeným hrebeňom. pred vchodom domu je strecha predĺžená nad gánok. Na fasáde je upevnená kaplnka s obrázkom p. Márie. Okenné otvory sú druhotne zväčšované. Prostredie objektu je narušené novšími úpravami okolitých objektov. Tradičný charakter je vcelku zachovaný.

 

Pamätná tabuľa Jána Palárika
Pamätná tabuľa je umiestnená na súkromnom obytnom dome č. 266. Je pamiatkou na Jána Palárika, dramatika, rodáka z Rakovej. Dom č. 266 je postavený na mieste stavby bývalého rodného domu Jána Palárika.

 

Pomník Jána Palárika
Pomník je z roku1940 od Fraňa Štefunku. Na vysokom štvorcovom podstavci je poprsie Jána Palárika, ktoré je z pieskovca a na spodnej časti je meno spisovateľa "Ján Palárik".

 

Pomník padlým v I. a II. svetovej vojne
Pomník bol postavený v roku 1947 padlým v I. a II. svetovej vojne. Na štvorcovom podstavci je sakrálna plastika. Na čelnej strane podstavca sú umiestnené textové tabule s menami padlých v oboch vojnách, zhotovené z čierneho mramoru. Celý pomník je z pieskovca.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!