Rajecké Teplice

Rajecké Teplice - erb

 

Kraj: Žilina

Okres: Žilina

 

Web stránka

Popis

Rajecké Teplice sú v tomto smere zahalené rúškom tajomstva. Prvé svedectvo o existencii Rajeckých Teplíc dokladuje listina uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z roku 1376. V listine sa v súvislosti so zámenou kráľovských majetkov v Novohradskej stolici za rajecké majetky šľachtica Dominika a jeho príbuzných spomína aj škultécia dediny Teplica: „scultetia seu rectoratus vulgo wayth villae Tapolcha“. Na základe toho možno predpokladať, že Rajecké Teplice vznikli v polovici 14. storočia. Boli kolonizované pravdepodobne z neďalekej Žiliny, rovnako ako ďalšie osady Rajeckej doliny.
Celé územie v povodí rieky Rajčanky patrilo hradu Lietava, ktorý sa prvý krát spomína v roku 1318. Až v roku 1496, v dobe Zápoľskovcov, sa ako súčasť lietavského panstva uvádzajú Rajecké Teplice („possessio Toplycza“). Vtedy tu žilo niekoľko sedliackych rodín zaoberajúcich sa roľníctvom, chovom dobytka a drevorubačstvom, neskôr sa spomína i teplický mlyn a píla.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!