Skalica

Skalica - erb

 

Kraj: Trnava

Okres: Skalica

Web stránka

Popis

SkalicaPrvé Skalicapísomné zmienky o existencii Skalice pochádzajú z roku 1217 a 1256, kedy sa v dokumentoch spomína ako Zakolcha. V 14. storočí sa stala najprv slobodnou trhovou osadou a 6. októbra 1372 jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného kráľovského mesta s úplnou samosprávou, právom meča a právom opevniť sa mestskými hradbami. V 20. storočí sa Skalica stala významným centrom polygrafie.

 

Skalica Skalica

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!