Šiatorská Bukovinka

 

Kraj: Banská Bystrica

Okres: Lučenec

Web stránka

Popis

História obce je oveľa mladšia ako hradu Šomoška. Obec leží v priesmyku medzi vrchmi Karanč a Medveš. O názve osady sa zachovala miestna tradícia. Podľa nej priesmykom, cez ktorý preteká potok Belina, viedla cesta. Po jarných a jesenných dažďoch sa vody potoka vyliali a cesta sa stala neschodnou. Obchodníci tak boli nútení čakať a preto si na oboch brehoch potoka rozložili stany. Po opadnutí vôd si cestujúci a obchodníci pri brode začali vymieňať, predávať či odovzdávať tovar. Tak vzniklo pomenovanie Šiatoroš (Sátoros) a v 2. polovici 18. storočia bola založená osada toho istého mena. Viac o histórii obce nájdete na www.siatbukovinka.sk...

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!