Svidník

Svidník - erb

 

Kraj: Prešov

Okres: Svidník

Web stránka

Popis

Svätý JurSvidník leží v severnej časti Nízkych Beskýd pri ústí rieky Ladomirky do Ondavy. Mesto vzniklo v roku 1944 zlúčením dvoch obcí - Nižný Svidník, ležiaci pri ľavom brehu Ladomirky a Vyšný Svidník, ležiaci pri pravom brehu Ondavy. Stopy o osídlení Svidníka siahajú až do praveku. Prvá písomná zmienka je z roku 1269.

 

Múzeá

Galérie

Pamiatky

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!