Smolenice

Smolenice - erb

 

Kraj: Trnava

Okres: Trnava

Web stránka

Popis

Prvé písomné pamiatky o existencii obce Smolenice pochádzajú z polovice 13. storočia, i keď ich vznik treba hľadať už v dobe novofeudálnej. Ako majitelia panstva sa vystriedali viaceré šľachtické rody. Napríklad v roku 1388 darovacou listinou kráľa Žigmunda pripadli vojvodcovi Ctiborovi zo Ctiboríc. Od roku 1438 sa novým majiteľom Smoleníc stal pezinský a svätojurský gróf Juraj.
V Smoleniciach na narodil Štefan Banič (1870-1941), vynálezca padáka. V obci je aj pochovaný a má v kultúrnospoločenskom dome pamätnú izbu.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Molpír - Významná archeologická lokalita na vŕšku oproti Smolenickému zámku. Pôvodne trácko-skýtske hradisko, keltské hradisko, pohrebisko dunajskej mohylovej kultúry ako i veľkomoravské. Dodnes zachované zemné valy. Prístupová cesta vedie naľavo od kostola.

 

Smolenický zámok Smolenice

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!