Sereď

Sereď - erb

 

Kraj: Trnava

Okres: Galanta

Web stránka

Popis

SereďSereďMesto Sereď leží na brehu Váhu a jeho existencia je úzko spätá práve s touto najväčšou slovenskou riekou.
Prvú písomnú zmienku o meste "Zereth" nájdeme v listine o príjmoch z cirkevných desiatkov z roku 1313. Sereď so svojím prechodom cez Váh bola hraničnou obcou bratislavskej a nitrianskej župy a pre časté zmeny vážskeho koryta, patrila čiastočne do jednej i druhej župy.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Sereď - Kostol Sv. Jána KrstiteľaKostol Sv. Jána Krstiteľa bol podľa nápisovej tabule nad vchodom dokončený v roku 1881. Postaviť ho dal majiteľ seredského panstva a cirkevný patrón gróf František Esterházi.
Sereď - Kostol Sv. Jána KrstiteľaSereď - Kostol Sv. Jána KrstiteľaVzácne sú dva renesančné náhrobky zabudované v stene kostola pod chórom po oboch stranách hlavného vstupu. Vľavo je náhrobok kastelána šintavského hradu Fridricha Rottenberga, ktorý zomrel 28. júla 1589. Vpravo je náhrobok neznámeho bojovníka, rytiera v zbroji pochádzajúcej z prvej polovice 17. storočia. Opotrebovanie prvého náhrobka svedčí o tom, že pôvodne zakrýval kryptu v dlážke starého kostola, ktorý stál do roku 1777 na mieste dnešného Mestského úradu.

 

 

Sereď - Mestský úradDvojpodlažná budova Mestského úradu bola dokončená v roku 1910 v období neskorého eklekticizmu. Ojedinele sú na nej požité prvky secesie (rozety okenných mreží, štít veže). Budovu spolu s priľahlou prízemnou budovou fary, v ktorej je dnes Mestské múzeum, navrhol a realizoval staviteľ Ján Tomaschek mladší z Nitry, ktorý pochádzal zo starého rodu mešťanostov a mecenášov mesta Sereď. Obe budovy tvoria v Seredi ojedinelý zachovalý architektonický celok, ktorý je spolu s nádvorím, kde sa v súčasnosti buduje lapidárium múzea, navrhnutý na zápis do zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

 

Sereď - Socha ImmaculatySereď - Socha ImmaculatySocha Immaculaty, Panny Márie Nepoškvrneného počatia, pochádza z roku 1736, keď ho (podľa nápisu) "Ku cti Panny bez dedičného hriechu počatej postavili František Alchorn a Anna Mária Poschinová". Socha Panny Márie stojí na stĺpe, pod ktorým sú na podstavci umiestnené sochy svätých Floriána a Jána Nepomuckého.
Mariánsky stĺp je dnes ukrytý za stromami vpravo od vchodu do kostola. Pôvodne stál v strede hlavného námestia. Občianske združenie Vodný Hrad v spolupráci s Mestom Sereď sa v súčasnosti snaží o preloženie Mariánskeho stĺpa na pôvodné miesto.

 

Sereď - Pomník Padlým hrdinom pri obrane Slovenska r. 1919Pomník "Padlým hrdinom pri obrane Slovenska r. 1919" realizovala v roku 1929 dvojica sochárov Jozef Pospíšil a Vojtech Ihriský (obaja sú známi ako autori sochy P. O. Hviezdoslava pred Národným divadlom v Bratislave). Tzv. Legionár bol pri slávnostnom otváraní nového mosta cez Váh v roku 1959 odstránený, ako ideologicky závadný. Do roku 1968 bol uložený v kasárňach a potom zakopaný do jamy za hrádzou pri Váhu.
(Občianske združenie Vodný Hrad a Mesto Sereď týmto žiada účastníkov zakopávania sochy, pravdepodobne vojakov základnej služby v Seredi v roku 1968-69, ktorí si pamätajú miesto, kde bola socha zakopaná, aby nám poskytli informácie na kontaktných telefónnych číslach, alebo mejlom. Ďakujeme.)

 

Sereď - PetrohradŠtyri veľké barokové olejové veduty, pohľady na Sankt Peterburg z roku 1753, visia v Obradnej sieni Mestského úradu v Seredi.
Priniesol si ich zo svojej diplomatickej misie veľvyslanca Márie Terézie na dvore ruskej cárovny Alžbety Mikuláš Esterházy v roku 1761. Predlohou olejomalieb boli rytiny vydané k 50. výročiu založenia mesta Sankt Peterburg. Na troch z nich je signatúra Fran.co Guardi F. (fecit – urobil).

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Sereď - Vodný hrad Šintava, MedňanskýSereď - archeologický výskumSereď vznikla ako osada strážcov Vodného hradu Šintava. Hrad od jeho pôvodne domovskej obce, Šintavy, oddelilo po povodniach rameno Váhu. V prvej polovici 16. storočia bol Thurzovcami prebudovaný na mohutnú protitureckú pevnosť a odvtedy sa o ňom hovorí ako o seredskom hrade.
Alojz Medňanský vo svojom cestopise Malebná cesta dolu Váhom prináša pohľad na Sereď z roku 1818, na ktorom vidno posledný zvyšok stredovekej slávy šintavského hradu, strážnu vežu, donjon, ktorá sa o niekoľko rokov po zobrazení vplyvom silných dažďov zosunula a bolo treba ju rozobrať. Archeologický výskum, ktorý odhalil zvyšky murív gotického hradu Šintava a prekopal sa až k veľkomoravskému hradisku a dokonca k stopám po pravekom osídlení, dokázal nadčasový význam miesta pri brode pre križovatku obchodných ciest.

 

Sereď - ruiny kaštieľaSereď - kaštieľPýchou mesta bol kedysi jeho kaštieľ, klasicistické sídlo Eszterházyovcov. Po 2. svetovej vojne bol kaštieľ vyvlastnený, do začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia v ňom bolo sídlo Okresného národného výboru, potom hudobná a výtvarná škola a od začiatku deväťdesiatych rokov kaštieľ pustne.

 

 

 

 

 

Sereď - VedutaZámerom Mesta Sereď a Občianskeho združenia Vodný hrad, je vzbudiť záujem o tento archelogický skvost, nájsť investora na odhalenie a zakonzervovanie starých murív ukrytých v zemi a ich zakomponovanie do parkovej úpravy kaštieľa.

 

 

 

Na stránke www.sered.sk si môžete pozrieť zaujímavý projekt
"REVITALIZÁCIA KLASICISTICKÉHO KAŠTIEĽA V SEREDI"

Projekt revitalizácie kaštieľa v Seredi

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!