Šurany

Šurany - erb

 

Kraj: Nitra

Okres: Nové Zámky

Web stránka

Popis

Šurany - kostolPo prvýkrát sa Šurany spomínajú v listine uhorského kráľa Belu II. z 3. septembra 1138 ako „villa Suran“. Územie Šurian bolo však osídlené už v praveku. Archeologické nálezy dokazujú, že táto lokalita bola osídlená už v neolite, čiže v mladšej dobe kamennej. Dokladá to osídlenie na lokalite Zámeček na Nitrianskom Hrádku (časť mesta), kde boli odkryté sídliská lengyelskej, badenskej a maďarovskej kultúry, keltsko-dátske osídlenie až po obdobie sťahovania národov po obdobie Veľkej Moravy.
Písomné pramene dokazujú, že na konci 14. storočia postavili Šuriansky hrad a patrilo mu 12 dedín a osád. Po prvýkrát sa spomína v roku 1401 a patril vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc. V rokoch 1663 – 84 ho okupovali Turci a po Rákocziho povstaní (1711) bol z väčšej časti zbúraný. Šurany - cukrovarK významným osobnostiam Šurianskeho hradu patrí napr. Šimon Forgách, Štefan Ilešházy a kapitán barón Tomáš Bosniak a jeho dcéra Žofia. Jej neporušené telo (zomrela 28. apríla 1644) odpočíva v loretánskej kaplnke v Tepličke nad Váhom neďaleko Strečna, kde žila s manželom Františkom Wesselényim. V 18. a 19. storočí sa Šurany rozvíjali ako zemepanské mestečko. V meste má už od stredoveku až po súčasnosť tradíciu mlynárstvo.
V roku 1832 cisár František I. povýšil Šurany na kráľovské mesto s trhovým a jarmočným právom. V roku 1835 tu bol postavený prvý valcový mlyn a 1854 cukrovar, ktorý patril k najstarším v Európe. Výroba cukru v ňom ukončili v roku 2000. Od roku 1872 do roku 1918 boli Šurany okresným mestom a potom opäť v rokoch 1949 – 1960.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Zemné hradište Zámeček

 

Synagóga v Šuranoch

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!