Spišská Belá

Spišská Belá - erb

 

Kraj: Prešov

Okres: Kežmarok

Web stránka

Popis

Spišská Belá - Zvonica v StrážkachMesto v severnej časti Popradskej kotliny v údolí rieky Poprad, 7 km severne od Kežmarku. Usadlosť bola súčasťou Veľkej Moravy. V polovici 12. storočia bola organizovanou obcou. Mala svetskú i cirkevnú správu. Vznik fary sa kladie už do rokov 1072–1092. Prvá písomná zmienka o obci je v darovacej listine Bela IV. z roku 1263.
V roku 1412 dal kráľ Žigmund Spišskú Belú s 12 mestami Spoločenstva do zálohu poľskému kráľovi Vladislavovi Jagelovskému za pôžičku 37 tisíc kôp českých grošov. Záloh trval do roku 1772. Mestá neboli vyčlenené z Uhorska, len dane platili poľským miestodržiteľom sídliacim na hrade Ľubovňa.

 

Múzeá

Galérie

Pamiatky

 

Immaculata - barokový pieskovcový stĺp Nepoškvrnej Panny Márie

 

Rímsko-katolícky kostol sv. Antona Pustovníka z druhej polovice 13. storočia

 

Evanjelický a.v. kostol z roku 1786

 

Renesančná zvonica, ktorú postavil Ulrich Materer v roku 1598

 

Rímskokatolícky kostol sv. Anny v Strážkach - mestskej časti Spišskej Belej, ktorého výstavba spadá na koniec 15. resp. na začiatok 16. storočia

 

Renesančná zvonica v Strážkach spolu s neskorogotickým kostolom sv. Anny a renesančným kaštieľom tvoria významný komplex Národných kultúrnych pamiatok. Stavba je murovaná, bloková na štvorcovom pôdoryse postavenú koncom 16. resp. začiatkom 17.storočia, sgrafitová výzdoba je datovaná rokom1629.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!