Štúrovo

Stará Turá - erb

 

Kraj: Nitra

Okres: Nové Zámky

Web stránka

Popis

Mesto bolo vďaka výhodnej polohe bolo osídlené už v praveku, o čom svedčia rozsiahle archeologické výskumy. Už počas v rímskom období bolo dôležitým brodom cez Dunaj. Anavum bolo jedným z predností chýrneho „Limes Romanus“, vybudovaného v období cisárstva. Z týchto čias pochádza a k tomuto okoliu sa viaže vzácna pamiatka, prvé literárne dielo, ktoré vzniklo na našom území.
Veľké zmeny nastávali koncom 9. storočia, príchodom prvých maďarských kmeňov. Ostrihom sa stal prvým sídlom uhorských kráľov z rodu Árpádovcov a tento fakt mal veľký význam aj na rozvoj osady Kakath, založenej na mieste dnešného Štúrova. Prvú písomnú zmienku o obci nájdeme v zakladacej listine opátstva v Hronskom sv. Beňadiku z roku 1075 v ktorom panovník daroval kláštoru desať domov prievozníkov a časť pôdy nachádzajúcej sa v chotári Kakathu.

 

Múzeá

Galérie

Pamiatky

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!