Slavošovce

Slavošovce - erb

 

Kraj: Košice

Okres: Rožňava

Web stránka

Popis

Slavošovce - kostolPrvá zmienka o obci je z roku 1318. Patrila štítnickým Bebekovcom a od 17. storočia Andrássyovcom. V 17.-18. storočí tu vznikali železné hámre, z ktorých sa neskôr stávali papierové mlyny. V obci bolo niekoľko cechov ako čižmársky, krajčírsky, tkáčsky, rozšírené bolo aj furmanstvo a manipulácia s drevom.
V obci sa nachádza papiereň, ktorá má dlhoročnú tradíciu výroby papiera. Jej počiatky siahajú do roku 1817. Výroba bola prevažne ručná, zameraná hlavne na baliace papiere. Zakladateľka papierne Johanna Gyurkyová v roku 1841 zaviedla strojnú výrobu papiera, prvú v Uhorsku.
V erbe obce je vyobrazený sv. Gál, podľa pečatidla z dobovej listiny z roku 1561.
Obec je rodiskom národného dejateľa, spisovateľa a zberateľa prostonárodných slovenských povestí Pavla Emanuela Dobšinského (16.marec 1828 - 22. október 1885). V jeho dome je v súčasnosti zriadená pamätná izba s osobnými predmetmi z pozostalostí venovanej obci rodinou Čajakovou. Prof. Ján Čajak ml., spisovateľ a zaslúžilý umelec, potomok P. Dobšinského sa stal do roku 1970 čestným občanom Slavošoviec. Pri príležitosti 100. výročia bola na priečelí budovy odhalená pamätná tabuľa a v roku 1970 pomník v areáli základnej školy, ktorá nesie jeho meno. Na cirkevnej škole a ev.a.v. fare pôsobili v minulosti významní kazatelia a učitelia. V Roku 1774 Juraj Sexty, ďalej otec P.E.Dobšinského a P.J.Šafárik, O.Vans a iní.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!