Sučany

Sučany - erb

 

Kraj: Žilina

Okres: Martin

Web stránka

Popis

SučanyNajväčšia obec Turca leží 7 km severovýchodne od Martina, v nadmorskej výške 393 m.n.m. V praveku bola osídlená ľudom lužickej a púchovskej kultúry. Prvá písomná zmienka je z roku 1264, keď kráľ Belo IV. vymenil bývalému zvolenskému županovi Mikovi, synovi Detricha Sučany („possessio Suchan“) za Vrbicu.
Územie Sučian je nepretržite osídlené od mladšej doby bronzovej, 1300 rokov p.n.l. V stredoveku boli strediskom panstva, do ktorého patrili okolité dediny Podhradie, Konské, Nolčovo a Krpeľany. V polovici 14. storočia získavajú Sučany mestské výsady, stávajú sa výsadným mestečkom / oppidum /, obchodným, výrobným a kultúrnym strediskom Dolného Turca. Mali právo konať týždenné trhy a výročné jarmoky, vyberať mýto na brode, neskôr moste cez Váh. V 15. stor. získavajú právo na dovoz, skladovanie a voľný obchod so soľou dovážanou z Poľska. V roku1878 tu postavil A. Schulz veľkú teheleň, v roku 1894 vznikla parná píla . V súčasnosti sa rozvíja v obci veľká priemyselná zóna.

Zo Sučian pochádzajú také osobnosti ako Dr. Milan Hodža , predseda vlády ČSR v rokoch 1935–1938, spisovatelia D.Sinapius-Horčička, Rudo Moric, fotograf Eugen Lazišťan, geológ Ondrej Kožuch.V obci sídli aj Gymnázium bilingválne anglicko – slovenské, ktoré nesie meno svojho rodáka Milana Hodžu..
Obec Sučany ponúka možnosti na šport / tenisové kurty, futbalové ihriská, kolkáreň /, turistiku a cestovný ruch.

 

Základné informácie o obci:
Počet obyvateľov: 4712 k 23.11.2011
Rozloha katastra: 3326 ha
Starosta: JUDr. Jozef Petráš, CSc.
Prednosta: Mgr. Vladimír Olbert
Adresa: OcÚ Sučany, Námeste SNP č. 31, 038 52 Sučany
Telefón: 043 / 424 10 10 

Fotogaléria (fotografie poskytol Obecný úrad Sučany)

Sučany - Evanjelický kostol z roku 1873 Sučany - Gymnázium bilingválne anglicko –slovenské Milana Hodžu Sučany - Rodný dom Ďurka Langfelda so stálou múzeálnou expozíciiou Sučany - Stĺp hanby na Námestí SNP
Evanjelický kostol z roku 1873 Gymnázium bilingválne anglicko – slovenské Milana Hodžu Rodný dom Ďurka Langfelda so stálou muzeálnou expozíciiou Stĺp hanby na Námestí SNP

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Medzi kultúrne pamiatky obce patria ranogotický rímsko – katolícky kostol z konca 13. storočia, evanjelický kostol z roku 1873 s oltárnym obrazom od J.B. Klemensa, soľný sklad z roku 1813, pranier na Námestí SNP, rodný dom štúrovského dobrovoľníka Ďurka Langsfelda so stálou muzeálnou expozíciou dejín Sučian.

 

Rodný dom Juraja Langsfelda Sučany

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!