Tajov

Tajov - erb

 

Kraj: Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Web stránka

Popis

Táto obec leží 3 km západne od Banskej Bystrice. Tajov pravdepodobne vznikol ešte pred 15. storočím ako majetok Radvanskovcov. Dôležitým medzníkom v dejinách obce je 16. marec 1495. Tento dátum je uvedený na obchodnej dohode Jána Turzu s augsburským obchodným kapitalistom Jakubom Fuggerom. Turzovsko - Fuggerovská spoločnosť získala od kráľovského dvora povolenie na stavbu viacerých hút.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!