Turčianske Teplice

Turčianske Teplice - erb

 

Kraj: Žilina

Okres: Turčianske Teplice

Web stránka

Popis

Turčianske TepliceMesto Turčianske Teplice je centrom Horného Turca. Prvé stopy osídlenia južnej časti Turčianskej kotliny pochádzajú z neskorej doby kamennej, eneolitu (3200 - 1900 pred n.l.), keď sa v tomto teritóriu zjavili ľudia tzv. kanelovanej kultúry. Najväčším prírodným bohatstvom mesta sú minerálne pramene a termálne vody, o ktorých prvá zmienka pochádza už z roku 1281.

Súčasťou Turčianskych Teplíc sú miestne časti Diviaky, Turčiansky MIchal a Dolná Štubňa.

 

 

Múzeá

 

 

Galérie

Pamiatky

 

Turčianske TepliceDominantu mesta tvorí historický objekt z 19.-teho storočia, tzv. Modrý kúpeľ.

 

Najstarším historickým objektom je rímsko-katolícky kostol sv. Michala v Turčianskom Michale z roku 1264. V tejto časti mesta je aj pamätný dom I. Ž. Somolického, básnika a národovca.
V Dolnej Štubni sa nachádza rímsko-katolícky kostol z konca 16. storočia. Návštevníkov časti Diviaky zas upúta najmä renesančný kaštieľ z druhej polovice 17. storočia a rokokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia.

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!