HOTEL** Royal Diamond, Veľký Meder

Veľký Meder

Veľký Meder - erb

 

Kraj: Trnava

Okres: Dunajská Streda

Web stránka

Popis

Presné údaje o založení mesta neexistujú, ale miesto bolo obývané už v období sťahovania národov a podľa povesti mesto dostalo pomenovanie od Arpádovho vojvodcu Megera, ktorý sa so svojimi ľuďmi usadil na dnešnom Žitnom ostrove. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1268, od kráľa Bélu IV. a to v listine, podľa ktorej je spomenuté ako majetok komárňanského hradného komitátu pod názvom Villa Meger.
V roku 1421 kráľ Žigmund vymenil Veľký Meder so Štefanom a Jánom Kanozsaym za iný majetok ale v roku 1460 znovu sa stáva majetkom komárňanského panstva. Písomné dokumenty potvrdzujú, že Veľký Meder mestské privilégiá dostalo 15. decembra 1466 od kráľa Matiaša Hunyadyho zvaného Corvin. Podľa týchto privilégií mesto dostalo právo na usporiadanie troch jarmokov v roku a výkon trestného práva.
Od ďalšieho kráľa Mateja II. dostalo privilégium vo forme oslobodenia obyvateľov od mýta a poplatkov. Mesto bolo postihnuté aj vpádom Turkov. V roku 1702 vypukol požiar, ktorý zničil takmer celé mesto. Vyhorela radnica a bolo zničených veľa vzácnych historických dokumentov. V roku 1710 v meste pustošil mor a v roku 1831 cholera.
V období maďarského národnooslobodzovacieho boja bolo mesto oslabené zásobovaním vojsk a na jeseň roku 1849 opäť vypukla cholera.
Koncom minulého a začiatkom 20. storočia bolo založených niekoľko cechov. Najznámejší bol cech tkáčsky. V roku 1920 fungovala tu aj tlačiareň.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Padlým hrdinom v 2. svetovej vojne bol postavený vyrezávaný stĺp a v roku 1991 vysvätený. V roku 1992 bola vysvätená socha Bélu Bartóka, v roku 1996 pamätník na počesť 530. výročia udelenia privilégií kráľom Matejom o povýšení Megyera na mesto a pamätný stľp deportovaných a presídlencov v rokoch 1946-1948. Pri vchode termálneho kúpaliska bola v roku 1997 odhalená socha Mateja Corvina.

Rímskokatolícky kostol bol postavený na mieste menšieho starého kamenného kostola s vežou, ktorý bol zbúraný pre zlý neopraviteľný stav. Základný kameň nového kostola položili v roku 1899 a o rok 28. októbra 1900 ho už aj vysvätili. Podľa pôvodného plánu mal byť postavený v neorománskom slohu, ale stavitelia pre zníženie stavebných nákladov od toho poriadne odbočili.
Malý zvon pochádzajúci zo starého kostola možno považovať za relikvie. Vyliali ho v 18. storočí a vysvätili na počesť sv. Jána. Organ bol vyhotovený v roku 1911. Nové z dreva vyrezávané sochy znázorňujúce sv. kráľov sú výtvorom Györgya Lipcseiho. Pozoruhodné sú aj sklené mozaiky okien znázorňujúce svätých.

Kalvínsky kostol bol prvým kostolom postaveným náboženskou obcou reformovanej cirkvi. Na základe obdržovaného práva z roku 1783 mať duchovného a postaviť kostol bez veže, už v roku 1784 položili základný kameň nového kostola. Na Vianoce r. 1785 nový kostol aj odovzdali do užívania. R. 1801 pristavali k nemu kostolnú vežu. Vežové hodiny boli vyhotovené r. 1838 a v tej dobe patrili medzi najmodernejšie. Zvony, ktoré sú vekom zhodné s naším storočím, boli odliate v Trnave a sú známe pekným súzvukom.

Synagóga. Znížený počet osôb náboženskej obce izraelitov nebol schopný už udržiavať svoj kostol. V 50-tych rokoch pri výstave mesta bola synagóga zbúraná.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!