Žilina

Žilina - erb

 

Kraj: Žilina

Okres: Žilina

Web stránka

Popis

ŽilinaVýznamné mesto severozápadného Slovenska. Najstaršia zmienka je z roku 1208. Je to prvé mesto, kde mali v správnych orgánoch popri Nemcoch paritné zastúpenie aj Slováci, o čom svedčí privilégium Ľudovíta I. z roku 1381.

Žilina - panoramatický pohľad zo západu

 

Fotogaléria mesta

Žilina Žilina Žilina Žilina
Žilina Žilina Žilina Žilina
  Žilina Žilina  

Múzeá

Galérie

Pamiatky

 

ŽilinaMariánske námestie
Námestie vzniklo v 13. storočí a v roku 1987 bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nachádza v strede mesta a je tvorené typickými domami so spodnými arkádami a dodnes zachovanými pôvodnými gotickými pivnicami.

 

Socha Nepoškvrnenej Panny Márie (Immaculata) stojí v strede námestia a bola postavená na počas rekatolizácie v roku 1738.

 

Žilina - RadnicaRadnica
Dom č. 1 na námestí, stojí na mieste pôvodného radničného domu zo 16. storočia. Budova radnice prešla viacerými úpravami a jej dnešná podoba je z roku 1890. V súčastnosti v jej priestoroch sídli primátor mesta.

 

Žilina - Kostol sv. Pavla Apoštola a Kláštor JezuitovKostol sv. Pavla Apoštola a Kláštor Jezuitov
Tento jednoloďový barokový kostol sa nachádza na západnej strane námestia a bol dokončený v roku 1754. Skladá sa z dvoch veží, ktoré sú vysoké 32 m. Významnou pamiatkou interiéru kostola je barokový hlavný oltár.

 

 

Žilina - Kostol najsvätejšej trojiceKŽilina - Kostol najsvätejšej trojiceostol najsvätejšej trojice
Zvaný tiež farský kostol Panny Márie. Prvá zmienka o kostole pochádza z roku 1400. Tento trojloďový pôvodne gotický kostol s renesančnými prvkami bol postavený na mieste pôvodného žilinského hradu z 13. storočia. Veža kostola je vysoká 51 m. V jeho interiéri sa nachádza hlavný oltár z roku 1697 a vzácne oltárne obrazy od J. B. Klemensa.

 

Burianova veža
Nachádza sa vedľa kostola a je vysoká 46 metrov. Táto veža bola vybudovaná okolo roku 1530 podľa vzoru talianských mestských zvoníc. Z veže sa návštevníkom mesta naskytne nádherný pohľad na vynovenú stredovekú časť mesta.

 

Kostol sv. Barbary a Kláštor Františkánov
Kostol nazývaný aj františkánsky kostol bol postavený v rokoch 1723-1731. Jeho interiér tvoria veľmi cenné bohato zdobené zariadenia v barokovom štýle. Vo vnútri však najviac zaujme oltár sv. Jána Nepomuckého.

 

Babuškov dom
Dom je nazývaný aj Makovického dom, pretože v ňom býval MUDr. Dušan Makovický (1866-1921), osobný lekár ruského spisovateľa L. N. Tolstého.

 

Kostol sv. Štefana
Je najstaršou architektonickou pamiatkou mesta Žiliny. Neskororománsky kostol sv. Štefana sa nachádza v mestskej časti Rudiny. Bol postavený pravdepodobne v rokoch 1200 až 1250. V jeho interiéri sa nachádzajú cenné nástenné maľby, ktoré pochádzajú približne z roku 1260. Areál kostola je ohradený kamenným múrom a v jeho priestoroch boli objavené pri archeologickom prieskume základy kaplnky Božieho tela z 15. storočia.

 

Pamätník Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v Žiline-Budatíne

Pamätník J.M. HurbanoviPamätník J.M. HurbanoviMonumentálny pamätník prvému predsedovi SNR, básnikovi, prozaikovi a organizátorovi slovenského národného hnutia symbolizuje slovenskú štátnosť. Na mohutnom trojvrší je slovenský dvojkríž. Vpredu na podstavci je jazdecká socha s J.M.Hurbanom. Je postavený na miestach bojov slovenských dobrovoľníkov pod vedením J.M.Hurbana proti maďarským gardám v revolučných rokoch 1848/49.Pamätník J.M. Hurbanovi


Pamätník bol slávnostne odhalený 12.5.2006 Pamätník J.M. Hurbanoviprezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.
V popredí je malý pomník obetiam 1. a 2. svetovej vojny z Budatína, ktorý bol tiež pri tejto príležitosti rekonštruovaný a umiestený do tohto priestoru. Pamätník sa nachádza v Budatíne pri vstupe do mesta zo severnej strany.

 

 

 

Drevený gotický kostol sv. Juraja Trnové

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!