Zemianske Podhradie

Zemianske Podhradie - erb

 

Kraj: Trenčín

Okres: Nové Mesto nad Váhom

Web stránka

Popis

Táto obec významná z kultúrno-historického hľadiska sa nachádza v strede Bošáckej doliny. Prvou písomnou zmienkou o obci je listina z roku 1397 pod názvom Podhrady (rok 1477 Podhragye, rok 1484 Podhradie, rok 1598 Podhrady prenes Bsacz, rok 1808 Zemanské Podhradie). Maďarský názov obce bol Nemespodhrágy.
Okolie Zemianskeho Podhradia je dôležité aj z hľadiska archeologického. Na západ od obce na Hradiskách, na Bašte a na Martákovej skale sú stopy rozsiahlych valov hradiska a sídliska z obdobia púchovskej kultúry.
V chotári obce sa našli nálezy z doby lužickej, halštatskej a laténskej.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Pamätný dom Jozefa Ľ. Holubyho a Ľudovíta Riznera Zemianske Podhradie

 

Renesančný kaštieľ je najstaršou pamiatkou v obci zo 17. storočia, neskoršie prestavaný v klasicizme s rozsiahlym parkom. Bol v majetku zemianskych rodín Príleských, neskôr Ostrolúckych. Dnes je v ňom umiestnený Dom sociálnych služieb.

 

Ranoempírový evanjelický a.v. kostol z počiatku 19. storočia je oválny s výrazným obvodovým stĺporadím. Je unikátom tohoto druhu v strednej Európe. Základy kostola boli položené v roku 1785, dostavaný bol v r. 1801 zásluhou rodiny Príleských.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!