Zvolenská Slatina

Zvolenská Slatina - erb

 

Kraj: Banská Bystrica

Okres: Zvolen

Web stránka

Popis

Zvolenská SlatinaZvolenská Slatina leží vo Zvolenskej kotline v doline Slatinského potoka, čo je pravobrežný prítok Slatiny. Patrí medzi najstaršie obce nielen v okrese Zvolen, ale i na Slovensku. Prvá písomná zmienka je z roku 1263. Tá však spomína len rieku Slatinu. Písomná zmienka o obci pochádza až z roku 1332. Najstaršie pamiatky o osídlení obce sú z mladšej doby bronzovej.
Obec vznikla v 12. alebo 13. storočí na staršom slovanskom osídlení – ľudu lužickej kultúry, o čom svedčia archeologické nálezy. Na začiatku 14. storočia bola už strediskom cirkevného života. Slatinský chotár bol veľmi rozsiahly. Na jeho území vznikol hrad Vígľaš, pretZvolenská Slatina - plačúca matkao bola Slatina prirodzeným centrom Vígľašského panstva.
Prvý názov obce bol “SANCTA CRUX DE SOLIO” (Svätý kríž pri Zvolene). Ďalšie pomenovania – Zalatna, Zalatna Zolienzis, Veľká Slatina a od roku 1927 nesie názov Zvolenská Slatina. Do tohto roku bola Zvolenská Slatina aj sídlom veľkoslatinského okresu.
Dejiny obce sú bohaté na udalosti i na osobnosti z rôznych oblastí. Napríklad v roku 1918 sa vo Zvolenskej Slatine na svojej ceste zastavil prezident USA Wilson. Krátko po vzniku I. ČSR v roku 1921 prezident T.G. Masaryk a hneď po skončení II. sv. vojny i prezident E. Beneš. Z udalostí najviac do diania v obci zasiahli I. a II. sv. vojna a SNP.

Medzi najvýznamnejších rodákov v obci patria:
Zvolenská Slatina - izba Terézie VansovejJán Bahýľ /vynálezca vrtuľníka/, Terézia Vansová /spisovateľka/, Mikuláš Moyzes st. /hudobný skladateľ/, Ján Kulich /akademický sochár/, Rinaldo Oláh /huslista a primáš/, Mária Ďuríčková /spisovateľka/, Štefan Martin Sokol /scenárista, dramatik, publicista/ a iní. Medzi významných dejateľov pôsobiacich v obci patrili: Samuel Medvecký /evanjelický farár, Zvolenská Slatina - dom Márie Ďuríčkovejotec Terézie Vansovej/, Ján Alexander Fábry/evanjelický farár, spisovateľ/, Viliam Figuš Bystrý /učiteľ, hudobný skladateľ/, Ján Ďateľ /rímskokatolícky farár/.

V súčasnosti má Zvolenská Slatina 2807 obyvateľov. V obci je rozvinutá občianska vybavenosť. Nachádza sa tu Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej, Základná umelecká škola, Domov dôchodcov a sociálnych služieb “Slatinka”, pošta, zdravotné stredisko, lekáreň, bankomat Slovenskej sporiteľne, knižnica, kino, kultúrny dom, galéria Jána Kulicha, športoviská a viacero podnikateľských subjektov z rôznych odvetví.

 

Fotografie na podstránke obce Zvolenská Slatina poskytla Galéria Jána Kulicha v roku 2015.

 

Múzeá

 

 

Galérie

Pamiatky

 

Medzi najvýznamnejšie pamätné objekty v obci patria oba kostoly, zrekonštruovaná sýpka, ktorá bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku a rodinný dom s hospodárskou budovou z roku 1880, rovnako vyhlásený za kultúrnu pamiatku ako doklad vývoja ľudovej architektúry regiónu.
Zvolenská Slatina - židovský cintorínPamätihodnosťou je aj židovský cintorín. V roku 1941 žilo v obci ešte 13 židovských osôb, v súčasnosti žiadna. Zvolenská Slatina - bryndziareňCintorín, o ktorý sa dlhé roky nikto nestaral, padol za obeť zlodejom a vandalom. Mnoho náhrobných kameňov bolo ukradnutých, múr, ktorý pôvodne siahal do výšky 1,5 metra bol rozobratý a kamene pužité na stavbu domov.

V obci sa nachádza aj najstaršia a najväčšia bryndziareň na svete, ktorá bola založená rodinou Molecovou v roku 1797.

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!