SNM - Archeologické múzeum Bratislava
* SNM - Archaeological Museum Bratislava

SNM - Archeologické múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Žižkova ul. 12, P.O.BOX 13 , 810 06 Bratislava 16

Tel.: +421 2 59 20 72 45, +421 2 59 20 72 18
E-mail: prezentacne.oddelenie.am@snm.sk, archeolog@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne 10.00 - 17.00, Posledný vstup: 16.30

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné 3 €
Zľavnené vstupné 1,50 € (deti nad 6 rokov, seniori, študenti, držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO 26)
Skupiny žiakov a študentov 1 €
ZŤP a deti do 6 rokov zdarma

Spoločná vstupenka do 7. bratislavských múzeí SNM (PDF)

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

 

História-popis

SNM - Archeologické múzeumSNM-Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. SNM - Archeologické múzeumV bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov. Archeologické múzeum sídli v renesančnej Kamperovej kúrii na Žižkovej ul.12 v Bratislave.
Výstavnú činnosť vhodne dopĺňajú aj iné formy kultúrnych aktivít: prednášky a besedy s archeologickou tematikou organizované odbornými pracovníkmi múzea, premietanie videofilmov, vyučovacie hodiny pre všetky typy škôl a odborný výklad pre širokú verejnosť.
Múzeum zabezpečuje realizáciu záchranných archeologických výskumov vyvolaných stavebnou činnosťou, zemnými prácami a pod.

 

Expozície

Najstaršie dejiny Slovenska
Expozícia prezentuje územie Slovenska od staršej kamennej doby až po koniec stredoveku ako teritórium s bohatou a zaujímavou históriou. Vystavené exponáty, rekonštrukcie a dokumentárny film približujú návštevníkom poznatky o remeselnej zručnosti, spoločenskej organizácii a do istej miery aj o duchovnom živote našich predkov. Expozícia je sprístupnená aj zrakovo postihnutým návštevníkom prostredníctvom hmatovej línie s exponátmi a zvukového sprievodcu v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.

 

Lapidárium
Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a stredoveku pochádzajúcich z archeologických výskumov a zbierok SNM. Kamenné exponáty dopĺňajú dva zrekonštruované archeologické nálezy - hrnčiarskej pece z doby laténskej a sklárskej pece z obdobia Veľkej Moravy.
Kamperova kúria - vstup cez výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16

 

Interaktívny kiosk Večný Egypt
Interaktívny kiosk Večný EgyptSlovenské národné múzeum sprístupnilo 31.5.2010 návštevníkom technologickú novinku, ktorá im umožní vrátiť sa o tisíce rokov späť do čias faraónov. Interaktívny kiosk Večný Egypt, ktorý vezme fanúšikov egyptológie na cestu časom, darovala Slovenskému národnému múzeu spoločnosť IBM.
Generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka spoločne s generálnym riaditeľom IBM Slovensko Romanom Brestovanským slávnostne odovzdali kiosk do užívania návštevníkom SNM-Archeologického múzea na Žižkovej ulici v Bratislave.
„Virtuálni cestovatelia môžu prostredníctvom kiosku spoznávať krásy starého Egypta a vybrať sa na poznávací výlet k trom významným pamiatkam – pyramídam a Sfinge v Gize, Luxorskému chrámu a Tutanchamonovej hrobke v Údolí kráľov," vyzdvihol Roman Brestovanský. „Kiosk veľmi vhodne doplnil expozície SNM-Archeologického múzea,“ dodal Rastislav Púdelka.
Kiosk je nadstavbou k virtuálnemu prostrediu dostupnému na webovej stránke Eternal Egypt a ponúka jedinečnú skúsenosť ponoriť sa do tajov starého Egypta. Navštevníci múzea si môžu v kiosku vybrať prehliadku so sprievodcom alebo spoznávať pamiatky a jednotlivé cenné artefakty na vlastnú päsť. V Tutanchamonovej hrobke napríklad uvidíte všetky artefakty, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Egyptskom múzeu v Káhire tak, ako ich našiel v roku 1922 Howard Carter.

 

Stĺp Marca Aurelia
Výstava predstavuje tri odliatky – scény zo stĺpu Marca Aurelia sňaté koncom 19. stor. objavené len nedávno v nemeckom múzeu Gipsformerei. Na jednom z odliatkov je aj scéna s tzv. zázračným dažďom, ktorá je vôbec prvým ikonografickým dokladom týkajúcim sa slovenského územia.

Kabinetná zbierka evanjelického lýcea v Bratislave
Na výstave sú prezentované pamiatky jednej z najstarších zbierok, ktorá vznikla v 19. storočí v Bratislave. Obsahuje vyše 1000 egyptských, antických, pravekých, stredovekých a novovekých artefaktov. Výstavu dopĺňajú dobové dokumenty a študijné pomôcky Evanjelického lýcea z čias založenia zbierky.

Laterarius – Dejiny tehliarstva na Slovensku
Výstava predstavuje vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na Slovensku od jej počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie. Sú tu vystavené najreprezentatívnejšie tehliarske výrobky vytvorené majstrami z rímskej provincie Panónia, stredovekého Uhorska a novovekého Rakúsko-Uhorska či Československej republiky.

 

Nové prírastky v zbierkach AM SNM
Už takmer tradičná výstava múzea bola v roku 2016 obohatená novým materiálom z výskumov konaných v rokoch 2005 - 2016. Väčšina vystavených exponátov bola získaná pri archeologických výskumoch pracovníkov SNM-AM.

 

Archeologické múzeum je súčasťou SNM Bratislava
 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
20.05.2017 31.01.2018 Bratríci na Slovenku – archeologické nálezy

Výstava k 10. výročiu narodenia B. Pollu

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!