Apponyiho múzeum v Oponiciach
* Apponyi Museum Oponice

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Obecný úrad, 956 14 Oponice

Tel.: +421 905 11 71 48
E-mail:
Www:


Otváracie hodiny

Po-Pi 13.00 - 17.00
(sezónna zmena vyhradená), cez víkend odporúčame návštevníkom vopred sa ohlásiť!
Každá prehliadka je so sprievodcom,pre zahraničných turistov poskytujeme výklad o expozícii v anglickom a nemeckom jazyku.

 

História-popis

 

Apponyiho múzeum sa nachádza v menšom kaštieli, ktorý sa nachádza pri ceste do Súloviec.
Malý kaštieľ, ako ho zvyknú domáci nazývať je renesančnou stavbou zo 16.-17. storočia. Kedysi ho obývala zemianska rodina Bartakovičovcov, ktorej členovia sú pochovaní v severnej hrobke tunajšieho kostola. V 19. storočí kaštieľ získali Apponyiovci. Nikdy tu však nebývali, využívali ho predstavení veľkostatku, tak tomu bolo až do roku 1924, kedy ho gróf Henrich Apponyi odstúpil obci Oponice za podĺžnosti obecných daní. Odvtedy až do súčasnosti kaštieľ patrí obci Oponice. Za I. ČSR bola na prízemí kaštieľa zriadená četnícka (žandárska stanica), ktorú ešte aj počas 1. svetovej vojny viedol Jozef Štefánik. Celé prvé podlažie kaštieľa využíval miestny všeobecný lekár MUDr. Jozef Šeley ako svoju privátnu ordináciu a súkromný byt. V Oponiciach pôsobil tento lekár až do svojej smrti v roku 1945.
Po druhej svetovej vojne bol kaštieľ využívaný na rôzne „dobrodružné“ účely, ktoré mu nepridali na rozkvete. Záblesk nádeje bol v pol. 70. rokov kedy bol kaštieľ zrenovovaný a boli zachránené empírové maľby na poschodí obnovou a injektážou stropov, ktoré hrozili zrútením.

 

Expozície

V expozícii sa nachádza vyše 2500 exponátov viažúcich sa na rod Apponyiovcov. Sú tu obrazové zbierky, dobový mobiliár, časť slávnej rodinnej knižnice zal. roku 1774, poľovnícke trofeje, sakrálne predmety z miestneho kostola a veľa iných dobových predmetov.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!