Púchovské múzeum Púchov
* Puchov Museum in Puchov

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Župný dom
Nábrežie slobody 522/1, 020 01 Púchov

Tel.: +421 42 4650843 (Mgr. Sisková), + 421 42 4650827 (Mgr. Češková)
E-mail:
Www: http://www.mestopuchov.sk sekcia Kultúra a šport - Múzeum púchovskej kultúry
Prevádzkovateľom múzea je OZ PUCHOVO DEDIČSTVO ( www.puchovodedicstvo.sk ).

 

Otváracie hodiny

 

Púchovské múzeum, Púchov - vstupné a otváracie hodinyutorok: 09.00 - 11.00
štvrtok: 15.00 - 17.00
nedeľa: 14.00 - 16.00

 

 

História-popis

Púchovské múzeum, PúchovPúchovské múzeum, PúchovPúchovské múzeum v historickej budove tzv. Župného domu v Púchove nadväzuje na predchádzajúce archeologické expozície venované púchovskej kultúre (2. st. p. n. l. – 2. st. n. l.) a na ďalšie snahy vybudovať múzeum v tomto meste v minulosti. Nové múzeum má v 2 fázach prípravy ambíciu mapovať a prezentovať dejiny celého regiónu (okresu).

 

 

Expozície

 

Púchovské múzeum, PúchovV prvej časti múzea majú jeho návštevníci možnosť dozvedieť sa z informačných panelov, fotografií a exponátov rôzneho druhu viac informácií o osobe baróna Emila Friedricha Johanessa Hoenninga O´Carolla, ktorý tu ešte na konci 19. storočia ako prvý vykonával archeologický výskum. Jeho nadšenie a systematická práca stáli na začiatku objavu najstarších dejín regiónu, vďaka čomu bola objavená tzv. púchovská kultúra. Práve tomuto obdobiu je venovaná ďalšia, na exponáty bohatá časť expozície Púchovského múzea. Nielen obdobie stredoveku sa neodmysliteľne viaže k Lednickému hradu a rovnomennému panstvu, pod ktoré spadali takmer všetky súčasné obce púchovského okresu. Na Lednické panstvo systematicky nadväzujú i ďalšie expozície, stačí prísť a navštíviť nové expozície v Púchove pripravené odborníkmi z OZ PUCHOVO DEDIČSTVO, ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU v Nitre, POVAŽSKSKÉHO MÚZEA V Žiline, OZ HISTORICKO-ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ či VLASTIVEDNÉHO MÚZEUM v Považskej Bystrici.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!