Balneologické múzeum Imricha Wintera (BM) Piešťany
* Imrich Winter Balneological Museum (BM) Piestany

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Beethovenova 5, 921 01 Piešťany

Tel.: +421 33 772 28 75
E-mail: balneomuzeum@zupa-tt.sk
Www: www.balneomuzeum.sk

 

Informácie

 

Výzvy na predkladanie ponúk:

 

Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov (PDF)

Grafické riešenie a zhotovenie pozadí do vitrín do reinštalovanej expozície Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku (PDF)

Reštaurovanie textílií – zbierkových predmetov z etnologickej zbierky Milana Rastislava Štefánika (PDF)

 

Tlač knižky „Piešťany fenomén termálny“. Formát: B5; knižný blok – rozsah: 176 tlačených strán – z toho 8 strán farebná obrazová príloha, papier 135 g nat. Lesklý; farebné riešenie publikácie: ČB, farebná obrazová príloha – 8 strán.
Obálka 4 + 0, papier 150 g nat.lesklá+ pevná väzba: V2, matné lamino.
Spolu výtlačkov: 400 kusov.

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná budova Kursalón: od februára do decembra - 9.00.- 12.00; 13.00 - 17.00
(v januári sa každý rok expozícia upratuje)

 

Pamätná izba Ivana Krasku: od februára do decembra - utorok až piatok 10.00 – 15.00; v sobotu 13.00 – 18.00

 

Vila Dr. Lisku: celoročne pondelok - sobota 8.00 - 12.00; 13.00 - 16.00, nedeľa 13.00 - 17.00

 

História-popis

Balneologické múzeumBalneologické múzeumMúzeum v Piešťanoch vzniklo v roku 1931 zásluhou Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a rodiny Winterovcov, prenájomcov kúpeľov. Múzeum malo vlastivedný charakter, pričom od roku 1966 sa špecializuje na balneológiu a históriu slovenských kúpeľov a klimatických kúpeľných miest.
Múzeum je umiestnené v kúpeľnej dvorane tzv. kursalóne, postavenom v roku 1893, kde sú inštalované expozície balneohistórie, minerálnych vôd Slovenska, národopisu a archeológie.

 

Expozície

Balneologické múzeumHlavná expozícia v budove Kúpeľnej dvorany
Je tu expozícia archeológie, histórie a etnografie regiónu Piešťan. Unikátne nálezy od staršej doby kamennej z Moravian nad Váhom, z bohatých hrobov zo Stráží, nálezy z lokality "Starý kláštor", história mesta a využitia minerálnych vôd Piešťan, pozoruhodná expozícia ľudovej kultúry - kroje, plastiky, keramika a pôvodný starý dom so slamenou strechou.

 

Fotogaléria z expozícií múzea

Balneologické múzeum Balneologické múzeum Balneologické múzeum Balneologické múzeum
Balneologické múzeum Balneologické múzeum Balneologické múzeum Balneologické múzeum


 

Balneologické múzeum - Pamätná izba Ivana KraskuPamätná izba Ivana Krasku / Memorial room of poet Ivan Krasko
Nábrežie Ivana Krasku č. 2, 921 01 Piešťany
Tel.: +421 33 762 32 72

Expozícia venovaná významnému slovenskému básnikovi Ivanovi Kraskovi (1876-1958), ktorý od roku 1943 žil v Piešťanoch. Je umiestnená v jeho piešťanskom byte a približuje život a tvorbu básnika. Praktická pomôcka pre žiakov a študentov, zážitok pre milovníkov poézie. Jedinečná možnosť vidieť originálne zariadenie a predmety z pozostalosti básnika.

 

Fotogaléria z Pamätnej izby

Balneologické múzeum - Pamätná izba Ivana Krasku Balneologické múzeum - Pamätná izba Ivana Krasku Balneologické múzeum - Pamätná izba Ivana Krasku Balneologické múzeum - Pamätná izba Ivana Krasku Balneologické múzeum - Pamätná izba Ivana Krasku
Balneologické múzeum - Pamätná izba Ivana Krasku Balneologické múzeum - Pamätná izba Ivana Krasku Balneologické múzeum - Pamätná izba Ivana Krasku Balneologické múzeum - Pamätná izba Ivana Krasku Balneologické múzeum - Pamätná izba Ivana Krasku

 

Balneologické múzeum - Vila Dr. LiskuVila Dr. Lisku / Villa Dr. Liska
Štefánikova ul. č. 1, 921 01 Piešťany
Tel.: +421 33 772 25 08
Na prízemí sa nachádza nová expozícia "História slovenských kúpeľov", ktorá Vám priblíži históriu súčasných i zaniknutých kúpeľov na Slovensku. Na prvom poschodí si môžete pozrieť zaujímavú expozíciu "Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea" a pravidelne sa tu usporadúvajú krátkodobé výstavy. Vila sa nachádza na Štefánikovej ulici pri evanjelickom kostole.

 

Fotogaléria z expozícií vo Vile Dr. Lisku

Balneologické múzeum Balneologické múzeum Balneologické múzeum
Balneologické múzeum Balneologické múzeum Balneologické múzeum

 

Veľmožský dvorec BM na Kostolci v Ducovom

 

Nová publikácia Balneologického múzea „Indický denník“ cestopis z rokov 1938 –1945,
autor: Viera Lubošinská

Balneologické múzeumSlovensko v tradícii vydávania historických cestopisov, v porovnaní s okolitými krajinami, citeľne zaostáva. O to viac nás potešila udalosť zo 14. apríla 2007. V kaviarni kúpeľného hotela Thermia Palace sa uskutočnil slávnostný krst v slovenských podmienkach unikátnej publikácie – Indického denníka Viery Lubošinskej z rokov 1938 – 1945. Knihu vydalo Balneologické múzeum a pokrstil ju veľvyslanec Indie na Slovensku Mysore Kapanaiah Lokesh. Miesto krstu nebolo zvolené náhodou. V rokoch 1934 a 1937 bol v Piešťanoch na liečení naváb indického štátu Bhópál, ktorý bol s úrovňou v hoteli Thermia Palace spokojný natoľko, že jeho riaditeľovi – Marekovi Lubošinskému ponúkol prácu na svojom kniežacom dvore. Marekovou úlohou bolo vybudovať a zmodernizovať kniežacie kuchyne a paláce pre hostí podľa európskeho vzoru.
Bhópálská princeznáNa vládcovom dvore strávili manželia Marek a Viera Lubošinskí celé obdobie 2. svetovej vojny. Viera bola natoľko uchvátená indickou realitou, že začala písať „denník“. Nejde o klasický cestopis ani denník v pravom slova zmysle. Manželia Lubošinskí, ako zamestnanci navába, strávili väčšinu času na bhópálskom dvore a na tradičných „únikoch“ kniežat pred letnými horúčavami do Belasých hôr či Himalájí. Popri povinnostiach sa im niekedy podarilo nájsť si čas a voľne cestovať. Viera však vo svojom „denníku“ podáva popri opisoch a dojmoch z ciest aj unikátne popisy a zážitky zo života na kniežacom dvore. Dokument je o to cennejší, že zachytáva zlomový vývoj posledných rokov britskej nadvlády v Indii i úpadok často ešte feudálnej absolutistickej moci indických vládcov. A to všetko z pohľadu života na kniežacom dvore v jednej z vyše 620 monarchií na indickom subkontinente. Autorka v diele autenticky opisuje vzťahy na kniežacích dvoroch s ich intrigami, pretvárkou, sebectvom a márnivosťou, stojacimi v ostrom protiklade k životnej realite bežných ľudí. Počas svojho pobytu sa však nestretávala len s mahárádžmi či navábmi, ale i s ľuďmi z „druhej strany barikády“. Silne pôsobia opisy stretnutia s takými osobnosťami indického boja za nezávislosť, ako Džaváharlál Néhrú či Saródžiní Naidúová.
Kniha je písaná ľahkým, pútavým a vtipným štýlom, ktorý si, napriek rozsahu takmer 300 strán, udržiava záujem čitateľa od začiatku až po záver. Jej pútavosť umocňuje viac než 300 vzácnych autentických fotografií manželov Lubošinských z ich indického pobytu, súčasťou knihy je aj farebná obrazová príloha. Ide o knihu, aká vzhľadom na historické okolnosti na Slovensku dosiaľ nevyšla, resp. s podobným typom diela sme sa mohli stretnúť len v preklade z anglického prostredia. Indickým denníkom sa dostáva medzi čitateľov výnimočná publikácia, ktorá prináša zaujímavý a hlavne unikátny pohľad na indickú realitu na konci 1. polovice 20. stor.

Knihu je možné kúpiť alebo objednať v Balneologickom múzeu, Beethovenova č. 5, Piešťany,
tel.č.: 033/7722875,0902 618740 e-mail: krupa.vladimir@zupa-tt.sk, cena: 15,- €.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie

 

09.11.2017, vernisáž o 16.30 31.01.2018 JEHO OSUDOM BOLI PIEŠŤANY

JEHO OSUDOM BOLI PIEŠŤANYVernisáž bude spojená s prezentáciou knihy Stanislava Žlnaya
„Komu prvému asi zazvoní?“
Alexander Šindelár piešťanský starosta, farár a dekan

Vernisáž výstavy a prezentácia knihy sa uskutočnia pri príležitosti 70. výročia jeho tragickej smrti dňa 9. novembra 2017 o 16.30 hod vo výstavných priestoroch Balneologického múzea Imricha Wintera - Vila Liska, Štefánikova ul. 1, Piešťany. Výstava potrvá do 31. januára 2018

 

30.11.2017, 16.30   Havária gen. M. R. Štefánika
v dokumentoch Policajného prezídia Bratislava 1919 – 1938

- prednáška doc. PhDr. Karola Kulašika
Prednáška sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch Balneologického múzea Imricha Wintera Vila Liska, Štefánikova ul. 1, Piešťany.
Vstup voľný

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!