Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva, Nitra
* The Museum of Nitra Diocese, Nitra

Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Nám. Jána Pavla II. č. 7, 949 01 Nitra

Tel.: +421 37 772 17 47, +421 37 772 17 24
Mobil: +421 905 450 316
E-mail: dieceznemuzeum@gmail.com
Www: www.nitrianskyhrad.sk/diecezne-muzeum/


Otváracie hodiny

Možnosti vstupu, vstupné

 

http://www.nitrianskyhrad.sk/otvaracie-hodiny/

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstvaMyšlienkou zriadiť na nitrianskom hrade prvé diecézne múzeum na Slovensku sa zaoberal už Ján Chryzostom kardinál Korec, ale uskutočnil ju až v deň Sviatku sv. Cyrila a Metoda v roku 2007 nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. V tom čase bola širokej verejnosti sprístupnenáDiecézne múzeum nitrianskeho biskupstva iba prvá časť múzea – expozícia faksimilií písomných dokumentov k počiatkom kresťanstva a prvého štátu na našom území. Opäť v deň Sviatku sv. Cyrila a Metoda, ale v roku 2008, bola otvorená i jeho druhá časť – výstava liturgických predmetov z čias neskorej gotiky, renesancie, baroka i z dôb pomerne nedávnych.
Obidve časti múzea sa nachádzajú v bývalých hospodárskych budovách nitrianskeho hradu, postavených v 17. stor. Pre potreby múzea boli upravené a zrekonštruované v rokoch 2004 až 2007.

 

Expozície

Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstvaV prvej časti múzea si verejnosť môže pozrieť faksimile úryvkov spisu O obrátení Bavorov a Korutancov, ukážku z buly Industriae tuae, hlaholské Kyjevské listy či cyrilikou napísané Životy sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. Nechýba ani verná kópia Nitrianskeho evanjelistára, Zoborských listín a originály či modely niektorých archeologických nálezov, napr. pyxidy z Čiernych Klačian, hrivien a zvonu z Bojnej.

 

Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva
Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva
  Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva  

 

Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstvaV druhej časti sa nachádzajú liturgické predmety - kalichy, cibóriá, monštrancie, biskupské berly, kadidelnice či svietniky. K tým najstarším patrí známy kalich Udalrica de Budy, do obdobia baroka sa zaraďujú kalichy a monštrancia biskupa Jakuba Haška a takmer zo súčasnosti sú biskupské insígnie, ktoré v r. 1969 daroval vtedajšiemu tajnému biskupovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi Svätý Otec Pavol VI. Sú tu aj vystavené kópie stredovekých listín, ktoré dokumentujú dejiny našej diecézy, nitrianskej kapituly a zoborského kláštora.

 

Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva
  Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva  

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!