Detské múzeum SNM Bratislava
* Children's Museum SNM Bratislava

Slovenské národné múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Budova SNM, Vajanského nábr.č. 2, 810 06 Bratislava 16
- zadný trakt, vchod z múzejnej ulice

Tel.: +421 2 20 46 91 60
E-mail: info@detskemuzeum.sk
Www: www.detskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

utorok - nedeľa: 10.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Detské múzeum samostatne

Dieťa (1 – 15 r) – 3 €
Študenti a dospelí (15 – 79) – 2 €
Žiaci v rámci školskej skupiny – 2 € /žiak, pedagogický dozor zdarma (max 1 človek na 10 žiakov)
Objednaný lektorský výklad a program k interaktívnym výstavám 10,- €/trieda
Deti, ktoré preukážu cestovný lístok zo SAD alebo ŽSSR s rovnakým dátumom ako je deň ich návštevy a cieľovou stanicou Bratislava majú 33% zľavu. Dospelí majú v tomto prípade 50% zľavu.
Deti od 0-1 roka, deti z detských domovov, dospelí od 80 rokov držitelia preukazu ZŤP, držitelia preukazu ICOM, držitelia preukazu pracovníkov múzeí/galérií SR a ČR, členovia klubu priateľov SNM - zdarma

Spoločné vstupné do Detského múzea a Slovenského národného múzea

Dieťa do 6 rokov – 3 €
Dieťa nad 6 rokov – 5 €
Dospelí - 3,50 €
Seniori – 2 €
Rodinné vstupné - malé 11,00 € (1 dospelí + 2 deti)
Rodinné vstupné - veľké 17,00 € (2 dospelí + 3 deti)
Žiaci v rámci školskej skupiny 3 € / alebo 3 KP , pedagogický dozor zdarma (max 1 človek na 10 žiakov)
Vopred objednaný lektorský výklad a program k interaktívnym výstavám v Detskom múzeu 10,- €/trieda
Klienti Poštovej banky, držitelia karty Bratislava City Card, držitelia karty JUNIOR RAILPLUS EURO 26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS – 4,80 €

 

História-popis

Budova Slovenského národného múzeaVeľký svet malých / Priestor bez bariér

 

KTO SME

• jeden veľký svet sám o sebe
• hra, objavovanie, učenie sa, zábava
• svet detí, ktorý víta dospelých
• alternatíva ku konzumnému spôsobu života

 

Detské múzeum SNM, situované v priestoroch na Vajanského nábreží malým i väčším návštevníkom ponúkne možnosti netradičného trávenia voľného času a získavania vedomostí, zručností a skúseností zábavnou formou. Má šesť prevádzkových častí, z ktorých každá je zameraná na konkrétnu cieľovú skupinu detí i osvojenie rôznych zručností. Pripravené je Detské laboratórium, interaktívne „hands on“ výstavy obmieňajúce sa každých 6 mesiacov, časť vyhradená tvorivým dielňam, herný priestor pre deti do 4 rokov, Detské kino i možnosť občerstvenia unavených návštevníkov v Detskej cukrárni.

 Prostredníctvom projektu chce SNM zvýšiť atraktívnosť múzea pre rodiny s deťmi, ako aj zlepšiť využitie potenciálu časti priestorov SNM. Pre občianske združenie Art Friends, známe doteraz ako spoluorganizátora výstav slovenského grafického umenia, vydavateľa výpravných monografií o jeho predstaviteľoch a rozmanitých detských kníh, či podporovateľa mestskej galérie Cypriána Majerníka je projekt príležitosťou rozšíriť svoje dobročinné aktivity na Slovensku doteraz inštitucionálne nepokrytú oblasť popularizácie vedy a techniky či neformálneho vzdelávania.

Detské múzeum SNM má ambíciu ponúknuť alternatívu ku konzumnému spôsobu života, ktorý vychádza často z nedostatku iných príležitostí, či nezáujmu rodičov, ktorí ponúkajú svojim deťom trávenie voľného času vo veľkých nákupných centrách. Detské múzeum ponúka množstvo vzdelávaco-poznávacích aktivít, atraktívnych pre celú rodinu. Rodičia okrem posedenia a občerstvenia budú vyzývaní k aktívnej participácii so svojimi deťmi v rámci interaktívnej výstavy, tvorivých dielní alebo programov. Pre deti bude Detské múzeum predstavovať možnosť zábavného objavovania, hrania sa, tvorenia ručných prác, nadobúdania nových zážitkov a možností zoznamovať sa s inými deťmi. Detské múzeum SNM v Bratislave je členom medzinárodnej profesionálnej asociácie detských múzeí The Hands On! Europe Association of Childrens’ Museums, ktorá bola založená v roku 1994 a v súčasnosti má viac ako 90 členov z 34 európskych krajín.

 

Expozície

 

Interaktívne výstavy

Výstavné priestory určené pre interaktívne výstavy sú situované v dvoch lodiach vedľa centrálneho priestoru Detského múzea SNM. To je vyhovujúce pre ich zameranie na dve rôzne vekové skupiny detí: od 2 do 6 rokov a deti od 7 do 12 rokov. V priebehu kalendárneho roka sa v priestoroch na to určených odprezentujú dva výstavné projekty zážitkového typu, ktoré deťom prostredníctvom rôznych prostredí a situácií umožnia zábavnou a hravou formou spoznávať svet okolo seba. Témy a námety budú vychádzať z osnov daných pre predškolskú výchovu resp. prvý stupeň základných škôl. Sprievodcom tejto časti DM bude vyškolený lektor (pre školské skupiny a víkendový program). Výstavy však budú pripravené tak, aby ich zvládlo dieťa v sprievode rodiča.
Prvým projektom po otvorení bude výstava „Výprava do stredoveku“, pripravená v oboch častiach podľa vekovej skupiny.

 

Tvorivé dielne

Sú určené pre deti do 6 rokov v sprievode rodičov a deti vo veku od 6 do 13 rokov. Tvorivé dielne budú prebiehať za asistencie animátora a tematicky budú nadväzovať na prebiehajúce interaktívne výstavy, ročné obdobia či aktuálne sviatky.

 

Herný priestor pre najmenšie deti do 4 r.

Zo špeciálnych materiálov vytvorený a ohradený priestor je vybavený množstvom herných systémov umožňujúcich objavovanie a rozmanité možnosti hier – rôzne materiály, zvuky, vizuálne podnety, skladačky i netradičné náučné hračky.

 

Detské kino

Každý deň ponúkneme deťom filmy zo série šiestich titulov „Bol raz jeden“. Nedeľné premietania budú spestrené stretnutím so zaujímavými hosťami z kultúrno – spoločenského života (hercami, filmovými režisérmi, ...).

 

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
20.12.2016, sprístupnenie
o 11.00
02.04.2017 Ekomerač v Slovenskom národnom múzeu

Pozvánka sprístupnenie (PDF)
Slovenské národné múzeum v spolupráci so Slovenskou agentúra životného prostredia a Detským múzeom predstaví 20. decembra 2016 o 11.00 h jedinečný model pre výpočet ekologickej stopy – Ekomerač. Pomocou interaktívneho samoobslužného modelu Zeme si záujemcovia budú môcť odmerať tzv. individuálnu ekologickú stopu. Pre návštevníkov bude projekt prístupný od 20. 12. 2016 do 2. 4. 2017 v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.
Projekt Ekomerač, v podobe nadrozmerného samoobslužného modelu Zeme s priemerom 3,5 m, pripravila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR. Vďaka nemu si môže jednotlivec či inštitúcia po zodpovedaní niekoľkých otázok vypočítať vlastnú ekologickú stopu. Ide o metódu, ktorá meria vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Ekologická stopa predstavuje celkové množstvo územia potrebného na zabezpečenie všetkého, čo spotrebovávame a tiež na zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím väčšia stopa, tým väčší vplyv na prírodu. Vplyv sa vyjadruje prostredníctvom plochy zemského povrchu, na ktorú si nárokujeme každodennými aktivitami a konzumným životným štýlom. Ekomerač zároveň zisťuje, či sú naše nároky „fér“ voči ostatným obyvateľom a či sú v súlade s biologickou kapacitou Zeme. Ekologickú stopu je možné vypočítať pre jednotlivca, školu, organizáciu, mesto alebo štát. Podľa nedávnych výpočtov má na jedného obyvateľa Slovenska hodnotu 4 globálne hektáre. Keby každý človek na Zemi žil rovnako ako my, na udržanie tohto spôsobu života by sme potrebovali nie jednu, ale presne 2,3 planéty.
Inšpiráciou pre vytvorenie Ekomerača bol školský program Ekologická stopa, ktorý realizuje SAŽP už od roku 2009. Vďaka nemu si už dnes môže verejnosť či inštitúcie vypočítať ekologickú stopu aj s pomocou internetového kalkulátora na webovej stránke www.ekostopa.sk. Certifikát ekologickej stopy školy a logo programu slúžia ako nástroj environmentálneho hodnotenia a medializácie školy.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!