MSPIS - Expozícia Historický nábytok
a klávesové hudobné nástroje Markušovce - fotogaléria expozícií
* MSPIS - Exposition of Historical Furniture
and Keyboard Musical Instruments Markusovce: Photogallery from Exhibitions

 

Kaštieľ Markušovce - Expozícia historického nábytku

Letohrádok Dardanely - Expozícia klávesových hudobných nástrojov

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!