Hornonitrianske múzeum Prievidza
* Upper - Nitra Museum Prievidza

Hornonitrianske múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Košovská cesta č.9, 971 01 Prievidza

Tel.: +421 46 542 30 54
E-mail: info@hnm.tsk.sk
Www: www.muzeumpd.sk

 

Otváracie hodiny

Po-Pi 8.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Základné vstupné: 0,56 €
Dospelí - preukaz K-2000: 0,40 €
Dospelí - preukaz ZMS, AMG, deti do 6 rokov: bezplatne
Rodinné vstupné (2+1,2+2,2+3): 1,39 €, 1,73 €, 1,99 €
Foto: 1,99 € / ½ h
Kamera: 13,65 € / ½ h

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Hornonitrianske múzeum Hornonitrianske múzeum Prievidza patrí medzi najmladšie múzeá na Slovensku, pretože pôsobí od roku 1985. Vzniklo odčlenením regionálnych vlastivedných zbierok z Múzea v Bojniciach SNM. Na pôde mesta Prievidza tak nadviazalo na činnosť prvej muzeálnej inštitúcie na hornej Nitre, o založenie ktorej usilovali nadšenci z radov obyvateľov už od roku 1924 a ktorá položila základy zbierkových fondov ďalších múzeí. Hornonitrianske múzeum sa počas svojej existencie etablovala ako špecifický a nezastupiteľný prvok Hornonitrianske múzeumkultúrno-spoločenského diania mesta Prievidze a celého regiónu hornej Nitry.
Výsledkom práce múzejníkov je bohatý zbierkový fond, v ktorom sa nachádzajú aj mnohé skvosty európskeho významu. K unikátom hornonitrianskeho múzejného fondu patrí napríklad paleolitická štiepaná industria, strieborný poklad z rímskeho hrobu, románsky meč z 11.-teho storočia, zbierka zlatých mincí, cechové pamiatky, doklady tradičného odievania, súbor malieb na skle, strieborné šperky z regiónu a ďalšie. EHornonitrianske múzeumurópsky význam má rozsiahla zbierka bezstavovcov a jedinečné paleontologické nálezy treťohornej flóry a fauny.
Strata vhodných priestorov na činnosť je najzávažnejším problémom. Súčasné riešenia priestorového zabezpečenia inštitúcie majú len dočasný charakter a nevytvárajú podmienky na dôstojnú prezentáciu rozsiahleho zbierkového fondu. Kolektív pracovníkov realizuje výstavné podujatia mimo sídla múzea a orientuje sa na iné formy prezentačných aktivít.

 

 

Expozície

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS - Vývoj prírody a spoločnosti hornej Nitry

- výstava dlhodobého charakteru...

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS

         

 

Súčasťou múzea je aj pracovisko v kaštieli v Diviackej Novej Vsi. Pôvodne to bola opevnená gotická pevnost zo začiatku 15.-teho storočia, ktorú v roku 1586 prestavali v renesančnom slohu a v 18.-tom storočí bol objekt rozšírený na dvojpodlažnú budovu a tento vzhľad si uchoval aj po poslednej rekonštrukcii v roku 1985. Dnes patrí súkromnému vlastníkovi.

 

Kalendárium

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!