SNM - Hudobné múzeum Bratislava
* SNM - Music Museum Bratislava

SNM - Hudobné múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Brämerova kúria, Žižkova 18, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Tel.: +421 2 2049 1283
Mobil: +421 905 723 656
E-mail: musica@snm.sk, fojtikova@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

 

História-popis

SNM - Hudobné múzeum, fotografiu poskytlo Hudobné múzeumJedno z mála špecializovaných múzeí na Slovensku a v Európe zamerané na komplexnú archívnu dokumentáciu dejín hudby a hudobných nástrojov. Sídlo múzea je v Brämerovej kúrii na Žižkovej 18 v Bratislave. Ďalšie pracovisko má múzeum v kaštieli v Dolnej Krupej, ktorého história sa viaže k rodu Brunsvikovcov. Traduje sa, že kaštieľ navštívil aj Ludwig van Beethoven, ktorý tu údajne skomponoval Sonátu mesačného svitu. Posledná šľachtická majiteľka kaštieľa, Mária Henrieta Choteková (1863 – 1946) dala v obci vybudovať najväčšie rozárium v strednej Európe.

Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré cieľavedome získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje múzejné zbierky hudobnej povahy, dokumentujúce oblasť hudobnej kultúry na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť.
Hudobné múzeum nadväzuje na výsledky práce a aktivity Hudobného oddelenia Historického múzea SNM.
V roku 1965 vzniklo prvé špecializované hudobno-dokumentačné pracovisko na Slovensku - Hudobné oddelenie Historického ústavu Slovenského národného múzea, predovšetkým zásluhou PhDr. Jozefa Vlachoviča, CSc. a PhDr. Pavla Poláka, CSc.
Hudobné oddelenie sa neskôr vyčlenilo a začiatkom roku 1991 bolo v rámci Slovenského národného múzea zriadené samostatné Hudobné múzeum.

 

Expozície

Zbierkový fond Hudobného múzea tvorí v súčasnosti vyše 120 000 evidovaných zbierkových predmetov, dokumentujúcich minulosť aj súčasnosť hudobného života a kultúry na našom území. Fond pozostáva zo zbierok archívnej povahy a zbierky hudobných nástrojov. V priebehu uplynulej činnosti múzea sa pristúpilo k rozčleneniu zbierok archívnej povahy podľa istých obsahom súvisiacich celkov (podľa lokalít, osobností, inštitúcií, materiálového druhu ap.). Zbierky archívnej povahy (rukopisy aj tlače) obsahujú pamiatky z rôznych historických období (najstaršie zo 14. storočia). Pozoruhodné sú tiež zbierky hudobnín (najmä z 18. storočia), pochádzajúce pôvodne z chórov farských a kláštorných kostolov z viacerých lokalít Slovenska (napr. Bratislava, Trenčín, Ilava, Pruské, Dubnica nad Váhom, Kežmarok, Spišské Podhradie, Švedlár, Modra atď.). Z fondov osobností 19. storočia možno spomenúť dokumenty k životu a dielu skladateľky a klaviristky Ľudmily Zamoyskej, vydavateľa hudobnín a tlačiara Gustáva Heckenasta, pozornosť si zaslúžia aj pramene k činnosti spevokolov na Slovensku.
Novšie dejiny slovenskej hudby sú zastúpené fondami osobností slovenskej hudobnej kultúry: skladateľov, interpretov, teoretikov a organizátorov hudobného života, z nich napr. Ján Levoslav Bella, Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, Alexander a Ján Albrechtovci, Štefan Németh – Šamorínsky, Frico Kafenda, Tibor Gašparek, Klára Havlíková, Mária Kišonová-Hubová, Bohdan Warchal a mnohí ďalší.
V múzeu sa nachádzajú aj rôzne dokumenty, programy, plagáty z fondov rôznych inštitúcií, hudobných festivalov a podujatí, ktoré mapujú vývoj hudobného života na Slovensku v 20. storočí.
Zbierky dopĺňajú tiež zvukové nosiče (od fonografických valčekov cez šelakové a vinylové platne až po kompaktné disky) a rôzne predmety výtvarného charakteru s hudobnými motívmi a vzťahmi.

 

Kaštieľ v Dolnej Krupej

 

Hudobné múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
2017 máj 2018 „ ... a nazvali ju Dobro®"

Prvú rezofonickú gitaru na svete pod názvom Tricone a neskôr aj jej slávny drevený model so slovenským názvom Dobro® skonštruovali v 20. rokoch min. st. v Spojených štátoch amerických slovenskí rodáci Ján/John Dopjera/Dopyera s bratom Rudolfom/Rudolphom „Rudym“. Príbeh vzniku rezofonických a elektroakustických nástrojov s množstvom fotografií, charakter doby a hlavne jedinečné zbierkové predmety, z ktorých niektoré darovala rodina Dopyerovcov, tvoria základ výstavy.

 

     

Advent v kaštieli
10. 12. – 20. 12. 2017
Výstava adventných a vianočných ozdôb, medovníkov a betlehemov

1. adventná nedeľa
3. 12. 2017
17:00 h
Zapálenie 1. sviečky na adventnom venci a rozsvietenie Vianočného stromčeka na nádvorí kaštieľa

2. adventná nedeľa
10. 12. 2017
17:00 h
Zapálenie 2. sviečky na adventnom venci, výstava adventných a vianočných ozdôb, medovníkov a betlehemov

3. adventná nedeľa
17. 12. 2017
15:00 h
Zapálenie 3. sviečky na adventnom venci
Vianočný koncert žiakov súkromnej umeleckej školy Johanky Slobodovej v Dolnej Krupej

4. adventná nedeľa
24. 12. 2017 – Štedrý deň
Zapálenie 4. sviečky na adventnom venci

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!