Krajanské múzeum Matice slovenskej Martin
* Museum of Fellow-Countrymen MS Martin

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Dom J. C. Hronského, P. O. Hviezdoslava 5, 036 01 Martin

Tel.: +421 43 413 30 67
E-mail: krajanskemuzeum@matica.sk
Www: www.matica.sk

 

Otváracie hodiny

 

 

História-popis

Krajanské múzeum pôsobí ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím a slovanskými Maticami. Cieľom jeho činnosti je udržiavanie a rozvíjanie ich národnej identity a vzťahov k Slovenskej republike. Jeho činnosť je orientovaná aj na budovanie dokumentácie, vedeckovýskumnú a prezentačnú činnosť, ktorá sa týka slovenského zahraničia. Spolupracuje s príbuznými inštitúciami, osobitne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Počas roku 2011 bolo KM MS presídlené z Bratislavy do Martina. Dnes pracovisko plní svoj úlohy na viacerých úsekoch a to najmä na poli jazykových, kultúrnych a duchovných stykov, vedy, výskumu a spracovávania dokumentácie (fondov KM MS). V druhej polovici roku 2011 medzi svoje činnosti zaradilo aj sprístupňovanie a lektorovanie stálej expozície venovanej životu a dielu J. C. Hronského.

Dnes KM MS sídli v Dome J. C. Hronského, na adrese , 036 01, Martin. Do Martina sa previezli i jeho početné fondy, ktoré tvoria rozsiahle zbierky kníh, periodík, archívnych dokumentov, audiovizuálneho a trojrozmerného materiálu. KM MS fondy celoročne sprístupňuje verejnosti a ponúka konzultačné služby.

 

Expozície

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!