Kláštorné Múzeum Červený Kláštor
* Cerveny Klastor Museum

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kláštor kartuziánov a kamaldulov - Červený kláštor
Pod lipami č.20, 059 06 Červený Kláštor

Tel.: +421 52 482 20 57
Mobil: +421 911 325 211 - PhDr. Milan Gacík, riaditeľ n.o.
E-mail: muzeumcervenyklastor@muzeumcervenyklastor.sk, gacik.milan@gmail.com
Www: www.muzeumcervenyklastor.sk

 

Otváracie hodiny

november - február: So, Ne 10.00 - 15.00
marec, október: Ut-Ne 10.00 - 16.00
apríl, máj, september: Ut-Ne 09.00 - 17.00
jún - august: Po-Ne 9.00 - 19.00

 

História-popis

Múzeum Červený KláštorTáto národná kultúrna pamiatka, oficiálne Lechnický kláštor, ktorého založenie oficiálne potvrdila v roku 1319 Spišská kapitula, leží v malebnom vyústení Lipníka do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku. Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuzianskych, neskôr kamadulských mníchov. Muzeálna expozícia tu bola sprístupnená v roku 1993 po celkovej rekonštrukcii objektu. Približuje históriu a kláštorný život spomínaných rádov a vzácne umelecko - historické pamiatky z Červeného Kláštora, ale aj z celej oblasti severného Spiša.
Múzeum Červený KláštorJeho bohatú históriu možno podľa bývalých vlastníkov rozdeliť do štyroch období: 
1330 - 1567 kartuziánsky kláštor
1569 - 1710 kláštor v majetku svetského panstva
1711 - 1782 kamaldulský kláštor, Kongregácia Monte Corona
od roku 1782 kláštor v majetku cirkvi a štátu

 

Expozície

Rozsiahla stavebná rekonštrukcia areálu kláštora sa uskutočnila v rokoch 1956 - 1966 a čiastkovo pokračovala do 80 - tych rokov 20. storočia. V roku 2007 bola ukončená 1.etapa náročných reštaurátorských prác v kostole sv. Antona pustovníka a kostol bol verejnosti sprístupnený ako súčasť múzejnej expozície.

 

Prvú expozíciu v kláštore zriadilo Východoslovenské múzeum Košice a pre širokú návštevnícku verejnosť ju otvorilo 5. júna 1966. V rokoch 1999 - 2007 v kláštore prezentovalo svoju expozíciu Ľubovnianske múzeum zo Starej Ľubovne. Od roku 2008 je návštevníkom sprístupnená múzejná expozícia, ktorú zriadil Pamiatkový úrad SR a CYPRIAN, n.o. v spolupráci s Východoslovenským múzeom.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!