Hontianske múzeum Šahy
* Honty Museum Sahy

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

J. Rotaridesa 13, 936 01 Šahy

Tel.: +421 036 741 23 65
Mobil: +421 911 990 383
E-mail: muzeum@sahy.sk
Www: www.sahy.sk


Otváracie hodiny

 

Ut-Pi: 9.00 - 16.00
So: 9.00 - 12.00

 

História-popis

Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho v ŠaháchInštitúcia bola založená v Šahách v roku 1902 ako župné múzeum. Jej vznik iniciovala Hontiansko-župná múzejná spoločnosť na čele s Elemérom Pongráczom. Galéria Ľudovíta Simonyiho Šahy - Nové sídlo galérie Foto: Gy. MándliMúzeum zaniklo v dôsledku zmien administratívneho členenia krajiny v roku 1924. Posledným kurátorom bol prvý uhorský olympionik Alajos Szokolyi. Znovuzaloženie inštitúcie ako mestského múzea sa udialo v roku 1992. Od roku 1995 funguje v dvoch budovách- na adrese J. Rotaridesa 13 (Hontianske múzeum) a na adrese Pivničná 1 ( Galéria Ľudovíta Simonyiho, predtým Hontianska galéria).

Ako expozícia plastík a sôch slúži synagóga.

Galéria Ľudovíta Simonyiho Šahy Galéria Ľudovíta Simonyiho Šahy Galéria Ľudovíta Simonyiho Šahy Galéria Ľudovíta Simonyiho Šahy


Expozície

História hontianskeho regiónu

Expozícia predstavuje návštevníkom múzea históriu Hontu (s dôrazom na stredný Hont, kde patria aj samotné Šahy) od stredoveku po 20. storočie. Politické dejiny približujú hlavne portréty významných politických a kultúrnych dejateľov, ako aj kópie a originály dokumentov. V rámci kultúrnej histórie môžu návštevníci spoznať aj spisovateľov, vedcov a politikov stredného Hontu prostredníctvom ich vystavených publikácií. Zaujímavými exponátmi sú chladné i ručné paľné zbrane z konca 19.- začiatku 20. storočia, darované Hontianskemu múzeu ešte pri príležitosti jeho vzniku v roku 1902.

 

Národopis Hontianskeho regiónu (s dôrazom na stredný a dolný Hont )

Obyvateľstvo stredného a južného Hontu sa živilo v minulosti hlavne z poľnohospodárstva. Tomuto životnému štýlu zodpovedá aj charakter expozície, ktorá predstavuje návštevníkom prevažne zariadenie a úžitkové predmety, typické pre sedliacke domácnosti koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia. Zaujímavé sú aj kroje tu žijúceho slovenského a maďarského etnika z toho istého obdobia. Návštevníkom predstavujeme aj typické náradia z remeselníckych dielní, a to napríklad náradia kováčske, obuvnícke, tesárske, kamenárske, klobučnícke, stolárske a kožušnícke. Zaujímavú súčasť výstavy tvoria historické náhrobné pomníky z 19. a zo začiatku 20. storočia.

 

Archeologické pamiatky Hontu (s dôrazom na stredné Poiplie )

 

Vinárske tradície

 

Pamätník Holokaustu

V priebehu 19. storočia sa usadila v Šahách početná židovská komunita, ktorá mala značný podiel na hospodárskom rozvoji niekdajšieho župného centra. Táto komunita zanikla počas druhej svetovej vojny. Jej postavila pamiatku šahanská výtvarníčka Adriena Kutaková na základe objednávky pozostalých. Pomník pozostáva z umelecky stvárnenej spomienky na šahanské geto a z menoslovu šahanských židov, ktorí zahynuli tragicky počas holokaustu. Text na pomníku, nachádzajúcom sa na nádvorí múzea je uvedený v slovenčine, maďarčine, angličtine a v hebrejčine.

 

Náhrobné pomníky 18.- 19. Storočia

 

 

Galéria Ľudovíta Simonyiho Šahy

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!