SNM-MZK- Múzeum holokaustu v Seredi
* SNM-MJC- Sereď Holocaust Museum

 

Kontaktné údaje

Kasárenská 1005, 926 01 Sereď

Tel.: +421 31 245 11 03
E-mail: holocaust.museum@snm.sk
Www: www.snm.sk, Facebook

 

Otváracie hodiny

 

Nedeľa – štvrtok: 9.00 - 16.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Základné vstupné: 5,00 €
Zľavnené vstupné: 2,00 €/2 kultúrne poukazy
Žiaci a študenti (s platným preukazom ISIC, €o 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ), seniori od 70 rokov

Voľný vstup:
Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ZŤP, držitelia preukazov ICOM, ZMS a UNESCO, držitelia preukazov múzea alebo galérie SR a ČR, členovia Klubu priateľov SNM, zamestnanci MK SR, média.
Lektorovanie v slovenskom jazyku: 1,00 €
- v cudzom jazyku (anglickom, maďarskom): 1,50 €

Lektorovanie mimo otváracích hodín v slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov): 3,00 €
- v cudzom jazyku (anglickom, maďarskom) (min. 10 návštevníkov): 3,50 €
Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť minimálne 3 pracovné dni dopredu.
Fotografovanie a snímanie na video: 2,00 €

 

História-popis

Múzeum holokaustu SereďMúzeum holokaustu v Seredi je súčasťou SNM-Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Počas druhej svetovej vojny boli z neho deportovaní slovenskí Židia. Putovali dMúzeum holokaustu Sereďo nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov, zriadených na okupovanom území Poľska.
Cieľom múzea je vypracovať sa na poprednú inštitúciu v oblasti boja proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii. Pripomínať si životné príbehy obetí a preživších holokaustu. Súčasťou múzea je stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi, v ktorej sú uverejnené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s danou témou.
Múzeum holokaustu v Seredi slúži aj ako vzdelávacie stredisko. Ponúka odborné prednášky a vzdelávacie semináre pre školy.

 

Expozície

Múzeum holokaustu SereďV období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali. Preto tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky.

 

Fotogaléria

Múzeum holokaustu Sereď Múzeum holokaustu Sereď Múzeum holokaustu Sereď Múzeum holokaustu Sereď Múzeum holokaustu Sereď
Múzeum holokaustu Sereď Múzeum holokaustu Sereď Múzeum holokaustu Sereď Múzeum holokaustu Sereď Múzeum holokaustu Sereď
Múzeum holokaustu Sereď Múzeum holokaustu Sereď

 

Fotografie poskytlo Múzeum holokaustu Sereď

 

Múzeum je súčasťou MZK-SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
  21.01.2018 Miranda – rómsky holokaust

Putovná výstava Miranda, ako súčasť unikátneho medzinárodného projektu Očami Mirandy (Through Miranda´s Eyes), zavíta v rokoch 2017 – 2018 do dvadsiatich krajín Európy. Ponúka pohľad na európske dejiny skrz prizmu genocídy Rómov. Hovorí aj o civilizovanom svete, ktorý nevedel, nevidel a nepočul, keď sa ako dôsledok úprav zákonov a nariadení počas druhej svetovej vojny, ocitli Rómovia v koncentračných táboroch a v plynových komorách. Symbolom výstavy ako i spájajúcou niťou jej konceptu je skutočný príbeh Mirandy, mladej Rómky zo Slovenska, ktorá sa spolu s rodičmi ocitla v koncentračnom tábore.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!