Múzeum Jána Kollára Mošovce
* Jan Kollar Museum Mosovce

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

038 21 Mošovce

Obecný úrad
Tel.: +421 43 4944244, +421 43 494 41 00, +421 43 494 43 32

 

Otváracie hodiny

Otvorené na požiadanie s lektorským výkladom minimálne pre 5 osôb!
Návštevy treba vopred ohlásiť na Obecnom úrade, alebo u lektorky múzea p. Adriany Brázdovej.

 

História-popis

Múzeum Jána Kollára, MošovceMúzeum Jána Kollára v Mošovciach sa nachádza na pôvodnom mieste, kde stál rodný dom Jána Kollára. Pri obecnom požiari, v roku 1863, obytná časť rodného domu a hospodárska časť zhoreli. Múzeum Jána Kollára, MošovceZachovala sa len sýpka, ktorá od roku 1983 slúžila ako pamätná izba. V roku 2009 sa začalo so stavbou dostavby rodného domu Jána Kollára, ktorá by bola replikou pôvodného domu. V auguste 2010 bola verejnosti sprístupnená nová časť expozície. Múzejná expozícia vznikla s pomocou Obecného úradu v Mošovciach a Slovenského národného literárneho múzea v Martine. Kurátorom a scenáristom múzejnej expozície je PhDr. Jozef Beňovský.
Múzeum Jána Kollára, MošovceVstup do expozície začína v pôvodnej sýpke, kde môžu návštevníci vidieť, na čo tento priestor bol v minulosti využívaný (uskladnenie úrody – obilniny, zelenina a ovocie, ale sýpka slúžila aj ako odkladací priestor na muteľnicu, drevené šechtáre atď.) Z tejto časti sa novovybudovanými dverami dostávame do ďalšej časti, kde je v pravej časti inštalovaná malá kuchynka doplnená dobovými kresbami rodného domu Jána Kollára od Jána Bibzu st. Po ľavej strane je v panelovej časti zachytený život Jána KoMúzeum Jána Kollára, Mošovcellára od narodenia, štúdiá až po kňazské pôsobenie v nemeckej Lobede. Panelovú časť dopĺňajú rôzne vydania Kollárových Pamätí z mladších rokov života a jednotlivé vydania kníh a propagačného materiálu viažuceho sa k Mošovciam.
Múzeum Jána Kollára, MošovceĎalšia miestnosť zachytáva tvorbu Jána Kollára od prvého vydania Básní Jána Kollára, Slávy dceru z roku 1824 a 1832, vydanie Národných spievaniek, práce o literárnej vzájomnosti až po kázňovú tvorbu. Panelovú časť uzatvára pôsobenie Jána Kollára v Pešti v rokoch 1819-1849.
V poslednej miestnosti je na paneloch zachytené posledné obdobie života Jána Kollára vo Viedni, jeho smrť, pochovanie a prevoz ostatkov do Prahy v roku 1904. Z roku 1863 sú tú fotografie z návštevy pravnučky Jána Kollára v Mošovciach pri odhalení sochy Jána Kollára od Fraňa Štefunku na námestí v Mošovciach. Miestnosť vhodne dopĺňa dobový richtársky stôl so stoličkami, mestskou vyrezávanou truhlicou z roku 1862, bustou od Melniczkeho, ktorú v roku 1983 Mošovciam darovala pravnučka Jána Kollára Ľudmila. Ďalej sú tu inštalované biografie a bibliografie Jána Kollára, novšie vydania diel Jána Kollára a publikácie o ňom. Tuše Oľgy Kryslovej, Dušana Kuzmu, akvarel od Jaroslava Vodrážku a uhoľ od Miroslava Bartoša dotvárajú dobovú atmosféru Mošoviec a Turca.

 

Expozície

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!