SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava
* SNM - Museum of the Carpathians Germans Culture Bratislava

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Žižkova ul. 14, 810 06 Bratislava

Tel.: +421 2 54 41 55 70
E-mail: mkkn@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne 10.00 - 17.00, Posledný vstup: 16.30

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Základné vstupné 3 €
Zľavnené vstupné 1,50 € (deti nad 6 rokov, seniori, študenti, držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO 26)
Skupiny žiakov a študentov 1 €
ZŤP a deti do 6 rokov zdarma

Spoločná vstupenka do 7. bratislavských múzeí SNM (PDF)

 

História-popis

SNM - Múzeum kultúry karpatských NemcovMúzeum kultúry karpatských Nemcov sa formovalo v rámci Slovenského národného múzea od roku 1994. V roku 1997 sa osamostatnilo a pôsobí ako špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou. Svoju činnosť orientuje na zbieranie, zhromažďovanie a dokumentovanie informácií o národnostnej menšine karpatských Nemcov na našom území. Múzeum kultúry karpatských Nemcov sa v náväznosti na svoj vedecký fond zaoberá aj vedecko-výskumnou činnosťou. Výsledky svojich aktivít uverejňuje vo svojich periodikách (edícia Acta Carpatho-germanica vyšlo doposiaľ 14 zväzkov).
V múzeu je umiestnená knižnica špecializovaná na problematiku dejín a kultúry karpatských Nemcov. Je to nesporne najlepšia knižnica tohto zamerania na Slovensku a často ju využívajú študenti a odborní pracovníci.
Vzhľadom na to, že Múzeum je jediným odborným pracoviskom karpatských Nemcov vôbec, plní aj širšie ako čisto muzeálne úlohy. Je akýmsi kontaktným bodom pre karpatských Nemcov prichádzajúcich na Slovensko.

 

Fotogaléria z expozície

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov
SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Expozície

Dejiny a kultúra karpatských Nemcov /* History and Culture of Carpathian Germans

SNM - Múzeum kultúry karpatských NemcovMúzeum kultúry karpatských Nemcov sídliace na Žižkovej ulici č. 14 pod bratislavským hradným vrchom rozšírilo svoju stálu expozíciu. V zrekonštruovaných priestoroch približuje výstava „Dejiny a kultúra karpatských Nemcov“ históriu ako aj súčasný život karpatských Nemcov na Slovensku.
SNM - Múzeum kultúry karpatských NemcovStará expozícia nachádzajúca sa na prvom poschodí, ktorú tvoria predmety dokumentujúce vývoj karpatonemeckého umenia, odievania, dialektov, predmetov každodenného života je doplnená o artefakty prezentujúce vedu, techniku a školstvo. Novozrekonštruovaná miestnosť je technicky vybavená plazmovou obrazovkou, vďaka ktorej sa môžu návštevníci zoznámiť so začiatkami a vývojom kultúry karpatských Nemcov na území Slovenska. Nové informačné tabule prezentujú aj udalosti spojené s citlivým obdobím dejín karpatských Nemcov časovo ohraničeným rokmi 1939 až 1948.

 

Premeny Zuckermandla
Osada Zuckermandl sa nachádza v južnej časti bratislavského Podhradia, medzi hradným bralom a Dunajom. Pôvodne to bola samostatná obec, známa ako štvrť rybárov, lodníkov, lodných tesárov aj mlynárov, ktorá mala vlastné zastupiteľstvo, políciu i školu. Nezávislosť Zuckermandla skončila v roku 1851 pričlenením obce k mestu Bratislava. Podhradie vtedy vytvorilo štvrtý mestský obvod – Tereziánsku štvrť. Bol to však začiatok úpadku tejto mestskej časti.

 

MKKN má svoju expozitúru v Handlovej v Dome stretávania Karpatských Nemcov, kde je stála výstava "Dejiny a kultúra Hauerlandu" a tiež expozícia "Dejiny a kultúra Handlovej".
Adresa: Dom stretávania karpatských Nemcov, Poštová 350, Handlová
Tel.: +421 46 547 51 74, +421 905 215 228

 

Dom Karpatskonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne

Expozícia s názvom Dejiny a kultúra Hauerlandu ponúka návštevníkom bližšie spoznať tradície a život karpatských Nemcov žijúcich v stredoslovenskej oblasti (tzv. Hauerland) s dôrazom na Nitrianske Pravno a jeho okolie.
Iba vopred ohlásené návštevy. Je potrebné objednať sa minimálne 5 dní vopred.
Kontakt:
telefón: +421 46 544 64 62
mobil: +421 910 676 613, +421 905 103 193

 

 

Múzeum kultúry karpatských Nemcov je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

Múzeum vystavuje aj vo Výstavnej sieni Podhradie

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!