SNM-MT - Múzeum Karola Plicku Blatnica
* Karol Plicka Museum Blatnica

Múzeum Karola Plicku

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Prónayovská kúria, 038 15 Blatnica

Tel.: +421 43 245 31 11
E-mail: snmmartin@snm.sk
Www: www.snm-em.sk, www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Od 17. júna 2015 je múzeum pre verejnosť z technických príčin zatvorené.
Drevené prvky interiéru kúrie sú lokálne poškodené drevokaznou hubou a tento stav vyžaduje lokálnu výmenu stropných trámov, sterilizáciu a následnú chemickú ochranu nových aj pôvodných drevených prvkov. Uvedené práce je možné zabezpečiť len za predpokladu uzatvorenia objektu a čiastočnej demontáže expozície.

marec-jún: utorok - sobota 10.30 - 14.30
júl-august: utorok - sobota 14.00 - 17.30
september-november: utorok - sobota 10.30 - 14.00
december-február: utorok - sobota 14.00 - 17.30

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

1 € - dospelí, 0,50 € - deti, študenti a dôchodcovia,
voľný vstup: držitelia preukazov: ICOM, Zväzu múzeí na Slovensku, ZŤP, Asociace muzeí a galerií ČR, novinársky preukaz, deti do 6 rokov, deti z detských domovov

 

História-popis

Múzeum Karola PlickuToto múzeum je vysunutou expozíciou Slovenského národného múzea - Etnografického múzea v Martine. Inštalovaná je v barokovo-klasicistickom kaštieli rodiny Pronayovcov z polovice 18. stor. Venuje sa životu a dielu významného českého umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga Karola Plicku (1894 - 1987), osobitne jeho vzťahu k hodnotám tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Sprístupnená je od roku 1988. Fond umelcovho diela sústreďuje SNM - EM od roku 1986.
Plickova zviazanosť so slovenským ľudom a jeho kultúrou je priam bytostná. Na Slovensku objavoval jedinečné zdroje svojich umeleckých podnetov, slovenskému ľudu venoval najlepšie výsledky tvorivých počinov, ktoré sa dnes zaraďujú do zlatého fondu slovenskej kultúry.


Expozície

O živote a diele Karola Plicku

 

Múzeum je súčasťou SNM-MT v Martine

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!