SNM - Múzeum Ľ. Štúra Modra, Galéria I. Bizmayera - fotogaléria expozícií
* SNM - L. Stur Museum Modra, I. Bizmayer Gallery: Photogallery from Exhibitions

 

Múzeum Ľudovíta Štúra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Galéria Ignáca Bizmayera

Galéria Ignáca Bizmayera  Galéria Ignáca Bizmayera  Galéria Ignáca Bizmayera  Galéria Ignáca Bizmayera  Galéria Ignáca Bizmayera 
Galéria Ignáca Bizmayera     Galéria Ignáca Bizmayera Galéria Ignáca Bizmayera   Galéria Ignáca Bizmayera

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!