Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave
* Museum of Folk Art and Crafts Stupava

 

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Dlhá 8/C, 900 31 Stupava

Mobil: +421 908 767 720
E-mail: jadudova@uluv.sk
Www: www.uluv.sk/sk/, www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/muzeum-luv/

 

Výstavný priestor Galéria ÚĽUV Bratislava
Adresa: Obchodná 64, 816 11 Bratislava

 

Otváracie hodiny

 

pondelok - piatok: 12.00 - 18.00 h

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstup voľný!

 

História-popis

 

Predná izba ÚĽUV, Nám.SNP, BratislavaMúzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave vzniklo v roku 2008 ako špecializované pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby zamerané na ľudovú umeleckú výrobu. Poslaním múzea je vytvárať prostredníctvom odbornej vedeckej a dokumentačnej činnosti predmetovú, textovú a obrazovú dokumentáciu ľudovej umeleckej výroby v minulosti a súčasnosti.
Múzeum v súčasnosti spravuje tri fondy: zbierkový, pracovný a dokumentačný.
Prevažnú časť zbierok vo fondoch múzea tvoria predmety, ktoré zamestnanci Ústredia ľudovej umeleckej výroby nadobudli od 50.tych rokov 20.storočia z tradičného ľudového prostredia, zo sortimentu vyrobeného pod hlavičkou Ústredia ľudovej umeleckej výroby, alebo sami vytvorili (fotografie, krojová dokumentácia).
Zároveň do fondov pribudli nové predmety získané kúpou, darom, výskumom. Zbierkové fondy múzea tvoria zbierky textilu, dreva, keramiky, predmety z kovu, prútia, šúpolia. V dokumentačnom fonde spravuje múzeum mimo iného fotoarchív, výskumné správy, krojovú dokumentáciu.

V súčasnosti umožňuje múzeum štúdium svojich zbierok a dokumentov prezenčnou formou bádateľom, vedeckým a múzejným pracovníkom.

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave - depozitár Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave - depozitár Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave


Expozície

 

Galéria ÚĽUV Obchodná ul. BratislavaVýstavnú činnosť Múzea ľudovej umeleckej výroby zastrešuje Galéria ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave a Galéria ÚĽUV na Mäsiarskej 52 v Košiciach, ktoré sú miestom konania tematických výstav, venovaných rôznym aspektom tradičného remesla a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti.

 

 

 

 

Kalendárium

 

Výstavný priestor: Galéria ÚĽUV Bratislava

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
30.06.2017 11.10.2017 Prestreté

Prestreté je názov novej výstavy z dielne ÚĽUV-u, ktorá návštevníkom ponúkne inšpirácie na stolovanie v ľudovom štýle. Vyšívané, tkané a paličkované textílie, obedové i čajové súpravy z keramiky, drevené, či drôtované misy a mnohé iné ľudovoumelecké výrobky pripomínajú nadčasovú tvorbu bývalých dizajnérov ÚĽUV-u. Expozícia je obohatená o súčasnú produkciu majstrov a výrobcov ľudovej umeleckej výroby a dizajnérov.

     

 

Výstavný priestor: Galéria ÚĽUV Košice

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
23.06.2017 05.10.2017 Farbené do modra

Ústredie ľudovej umeleckej výroby pripravilo pre obdivovateľov modrotlače reinštaláciu úspešnej výstavy Farbené do modra – modrotlač v histórii a móde.
Výstava približuje rôzne vývojové podoby modrotlače na Slovensku. Produkcia tradičného farbiarskeho remesla, umeleckoremeselná produkcia z ÚĽUV-u, ako aj najnovšia tvorba súčasných dizajnérov očarí návštevníkov Galérie ÚĽUV v Košiciach od 23. júna do 5. októbra 2017.

 

    Výstavná kolekcia

Výstavnú kolekciu tvoria originálne zbierkové predmety Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave. Návštevníci výstavy môžu vidieť nielen tradičné modro-biele látky, ale aj vzácnu modrotlač v kombinácii so žltou a červenou farbou, dobovú ženskú konfekciu, domáci textil, či dobové „novinky“, ako sú úsporné prestierania a nástenné kalendáre.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!