SNM-MT - Múzeum Martina Benku Martin
* SNM-MT - Martin Benka Museum Martin

Múzeum Martina Benku

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kuzmányho 34, 036 01 Martin

Tel.: +421 43 245 71 11
E-mail: mmb@snm.sk
Www: www.snm-em.sk, www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

máj – október: utorok – piatok: 9.00 – 16.00 / sobota: 10.00 – 18.00
november – apríl: utorok – piatok: 9.00 – 16.00 / víkend: zatvorené

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

1 € - dospelí, 0,50 € - deti, študenti a dôchodcovia,
voľný vstup: držitelia preukazov: ICOM, Zväzu múzeí na Slovensku, ZŤP, Asociace muzeí a galerií ČR, novinársky preukaz, deti do 6 rokov, deti z detských domovov

 

História-popis

Múzeum Martina BenkuTáto stála expozícia predstavuje autentické prostredie a dielo národného umelca Martina Benku (1888-1971), jednej z najvýznamnejších osobností zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny, prezentujúcej život a mýtus rodnej zeme. Múzeum bolo sprístupnené v roku 1973 v dome, kde umelec od roku 1958 až takmer do sklonku života žil a tvoril. Základ zbierkového fondu múzea vznikol ešte počas života M. Benku. R. 1960 na základe darovacej zmluvy umelec odovzdal podstatnú časť svojho diela (5 200 diel) štátu a čiastočné sprístupnil svoj ateliér a malú obrazáreň. V roku 1971 pribudla do fondu pozostalosť umelca, ktorú tvorili umelecké diela (3 200 kusov), finančná a písomná pozostalosť, zariadenie domu a ateliéru s osobnými predmetmi, ktoré sú súčasťou expozície múzea. Autenticky zachované interiéry múzea, rešpektujúce poslednú vôľu Martina Benku, približujú dielo všestranne orientovaného umelca, no predovšetkým maliara a ilustrátora.

 

Expozície

Kalendárium

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
20.09.2017, 15.00   Spomienková slávnosť Martina Benku

Vo štvrtok 20. septembra 2017 o 15.00 hodine sa v priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea Martina Benku v Martine pri príležitosti 129. výročia narodenia Martina Benku stretnú jeho príbuzní, rodáci, spolupracovníci i obdivovatelia maliarskej tvorby. V dome, v ktorom umelec žil a tvoril posledných 12 rokov a spolu so svojimi dielami ho daroval štátu, budú pozvaní hostia i priaznivci jeho diela spomínať na Benku – jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov.
Podľa maliarovho želania sa na spomienkovej slávnosti každý rok udeľuje Cena Martina Benku, tento rok sa tak stane už po štyridsiaty druhý raz. Získať ju môžu začínajúci a etablovaní výtvarní umelci a teoretici umenia, ktorí svojimi dielami či teoretickými prácami významne obohatili slovenskú kultúru a umenie. Diela adeptov navrhnutých na ocenenie vyberá Komisia pre správu pozostalosti Martina Benku pôsobiaca pri Fonde výtvarných umení v Bratislave. Cenu Martina Benku za rok 2016 na slávnostnom komornom podujatí, sprevádzanom úryvkami z Benkových úvah i hudbou, udelia predstavitelia Fondu výtvarných umení. Slávnosť bude pokračovať položením venca na umelcov hrob na Národnom cintoríne, ako symbolickým poďakovaním za hodnoty, ktoré Martin Benka rozvinul v slovenskom výtvarnom umení i v kultúre. Veď tento významný predstaviteľ a zakladateľ slovenskej výtvarnej moderny, tvorca národného mýtu, neúnavne propagoval slovenskú kultúru.

     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!