Múzeum mesta Bratislavy (MMB)

Múzeum mesta Bratislavy
Múzeum mesta Bratislavy (1868) oslavuje v roku 2018 jubileum - 150 rokov nepretržitej existencie.

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje:

Mapa:

Mapa

Radničná ul. č. 1, 815 18 Bratislava

Tel.: +421 2 5910 0812
E-mail: mmba@bratislava.sk
Www: www.muzeum.bratislava.sk

 

Otváracie hodiny:

 

Všetky múzeá okrem Hradu Devín a Antickej Gerulaty v Rusovciach sú otvorené celoročne:
Ut-Pi     10.00 - 17.00
So, Ne  11.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné:

Vstupné a popis všetkých expozícií MMB v PDF

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO - Apponyiho palác, Antická gerulata, Hrad Devín

História-popis:

Múzeum mesta BratislavyMúzeum mesta Bratislavy, založené v roku 1868, dokumentuje históriu Bratislavy. Zbierky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta od najstarších dôb prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, dejiny farmácie, kultúrny i spoločenský život, zbierky etnografického charakteru ale i numizmatiky. Zameranie múzea reprezentujú aj jeho jednotlivé tematické múzeá.

 

 

Múzeum mesta BratislavyAPPONYIHO PALÁC

Rokokový dom na Radničnej ulici v Bratislave je jednou z historických budov slúžiacich Mestskému múzeu v Bratislave.

Palác dal postaviť gróf Juraj Apponyi pochádzajúci zo starej uhorskej šľachtickej rodiny. Bol členom uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady a stal sa hlavným županom župy Tolna. Narodil sa v Oponiciach, skoro celý život však prežil v Prešporku - vtedy hlavnom, sídelnom a korunovačnom meste uhorského kráľovstva, kde 32 rokov vykonával funkciu kráľovského radcu.
Palácový objekt vznikol ako novostavba na mieste dvoch starších meštianskych domov v rokoch 1761- 1762. Autor projektu nie je známy, v staršej literatúre stavbu pripisovali F. A. Hildebrandtovi. Spĺňal všetky atribúty obytného i reprezentačného mestského sídla. Prízemné miestnosti uličného traktu pôvodne slúžili ako obytné a skladovacie priestory. Z podbránia je vstup do pomerne strohého palácového schodiska s rokokovým mrežovým zábradlím, od 30. rokov 20. stor. sú na podestách inštalované kamenné barokové skulptúry svätcov.

 

Národný salón vín Slovenskej republiky
Apponyiho palác - Múzeum vinohradníctva,
Radničná 1, 815 18 Bratislava
Tel.: +421 2 4552 99 67, +421 918 664 992
E-mail: bratislava@nsvsr.sk
Www: www.nsvsr.sk
Otvaracie hodiny:
Utorok - Piatok : 10.00 - 18.00
Sobota: 11.00 - 18.00
Nedela : Zatvorené
Možnost otvorenia mimo otvaracích hodín za príplatok.

 

Expozície:

 

Stará radnica
Starú radnicu tvorí komplex budov, ktoré sa kontinuálne vyvíjali od 13. storočia až po súčasnosť. Ako uvádza PhDr. Štefan Holčík, najstarší objekt so základmi z 13. storočia nahradil pravdepodobne v roku 1374 „nový dom s vežou“. V roku 1387 kúpilo mesto prvú časť areálu, roku 1421 aj zvyšnú časť. Postupne pribudli ešte ďalšie dva domy. V radnici sa rozhodovalo o osudoch mesta, úradoval tam richtár a mešťanosta. Bola tam miestnosť pre mestskú stráž, zbrojnica, väznica a byt kata. Do polovice 16. storočia bol na dvore suchý mlyn s konským pohonom, v 15. storočí bola v radnici mincovňa.
Stará radnica v rámci svojej histórie prešla viacerými rekonštrukciami. Posledná obnova v rokoch 2005 – 2011 priniesla zmeny, týkajúce sa nového využitia priestorov.

Posledný vstup 30 minút pred koncom otváracích hodín.

 

Múzeum dejín mesta

Stará radnica, Primaciálne nám. 3
Tel.: +421 2 5910 0847
Múzeum mesta BratislavyKoncepcia expozície Múzea dejín mesta v Starej radnici kladie dôraz na prezentáciu dejín obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí ovplyvňujúcich život na území mesta od praveku až po súčasnosť. K významným udalostiam radí aj vznik Múzea mesta Bratislavy. Základom expozície sú zbierkové predmety, ktoré dokladajú obdobie od neolitu až do konca 30. rokov 20. storočia. Významné udalosti spojené s históriou mesta môže návštevník sledovať prostredníctvom dotykových obrazoviek. Prierez dôležitými medzníkmi najmladších dejín Bratislavy približuje dokumentárny film Ľudia a mesto v závere prehliadky múzea.

 

Barbarstvo mučenia / Repliky mučiacich nástrojov zo 16. – 18. storočia

Barbarstvo mučenia / Repliky mučiacich nástrojov zo 16. – 18. storočiaPriestory suterénu v Starej radnici po sedemročných snaženiach a riešení nevyhovujúcich klimatických podmienok sa dočkali v októbri 2016 realizácie plánovaných zámerov.
V roku 2008 začala celková obnova komplexu budov Starej radnice. V júli 2011 bola radnica slávnostne sprístupnená verejnosti. Návštevníkov potešilo moderné múzeum, no zároveň boli sklamaní, že v okruhu prehliadky chýbajú priestory v minulosti známe ako expozícia feudálnej justície, resp. žaláre.
Barbarstvo mučenia je názov dlhodobej putovnej výstavy prevzatej z Poľska od subjektu – Araneus, Sebastian Wadycki. Uvedená výstava bola inštalovaná v rôznych krajinách (Veľká Británia, Nemecko, Estónsko, Litva, Dánsko, Chorvátsko či Rumunsko). Prezentuje 54 exponátov – replík mučiacich nástrojov a zariadení z obdobia 16. – 18. storočia. Boli vyhotovené podľa originálnych plánov, ilustrácií a dobových dokumentov z Nemecka, Talianska, Španielska a iných krajín. Nájdeme medzi nimi napr. Norimberskú pannu, tzv. Judášovu kolísku, pás cudnosti či škripec. Trojrozmerné exponáty sprevádzajú dobové vyobrazenia a obsiahle vysvetľujúce texty.
Kurátorka výstavy – Mgr. Zuzana Francová, dopĺňa zbierku kópii z Poľska o originály zbierkových predmetov Múzea mesta Bratislavy súvisiacich so stredovekým súdnictvom.
Atmosféru zvýrazňujú unikátne priestory so zachovanými väzenskými kobkami a stredovekými ľadnicami.
Ľadnice v stredoveku slúžili na dlhodobé uchovávanie potravín. Sú to jednoduché stavby murované z lomového kameňa s kruhovým alebo štvoruholníkovým pôdorysom. Nachádzali sa pod dlážkou najnižšieho podlažia, buď v pivnici, alebo v čiastočne pod zem zapustenom prízemí. Ich rozmery zodpovedali veľkosti a potrebám domácnosti. Na konci zimy sa do nich nalámal prírodný ľad, ktorý dokázal chladiť potraviny až do začiatku nasledujúcej zimy. Ľadnice prezentované v priestoroch Starej Radnice patria svojimi rozmermi k najväčším gotickým ľadniciam objaveným v meste.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ V STAREJ RADNICI

 

Múzeum mesta BratislavyVeža Starej radnice

Komplex budov Starej radnice je jednou z najvýznamnejších architektonických pamiatok Bratislavy, ktorej datovanie siaha do 14. storočia. K unikátom patrí aj Veža, ktorá bola pôvodne 4-podlažná, ukončená terasou chránenou cimburím. Po zemetrasení v 16. storočí bola osadená na ochodzu kamenná balustráda. V 17. storočí bola umiestnená do niky na nároží veže zo strany Kostolnej uličky polychrómovaná a zlátená kamenná socha Panny Márie - patrónky Uhorska. Po požiari v roku 1733 dostala pačas barokovej prestavby veža svoju dnešnú podobu.

 

Kalendárium:

 

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŠKOLY
(nutné prihlásiť na husova@bratislava.sk; striesova@bratislava.sk):

Mária Terézia a my, Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Remeslo má zlaté dno, Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Na návšteve u Apponyiho, Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Mesto ako na dlani, Múzeum zbraní, Michalská veža
Arthur Fleischmann/ Po stopách bratislavského rodáka, Múzeum Arthura Fleischmanna

 

Otvorenie Ukončenie Výstava/podujatie
     
07.12.2017, vernisáž o 17.00 25.02.2018 Ivett Axamitová: KERAMIKA

Ivett Axamitová: KERAMIKAKurátor výstavy: Mária Šmihulová
Múzeum mesta Bratislavy pozýva na jubilejnú výstavu Ivett Axamitovej - KERAMIKA.

 

17.02.2018, 14.30   Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy
10 múzeí – 10 umelcov – 10 stretnutí

Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta BratislavyFaustova sieň (vždy), Stará radnica
Oslavami žijeme celý rok a chceme to povedať aj prostredníctvom spolupráce s významnými umelcami. Prijali pozvanie a stali sa vyslancami desiatich múzeí.
Programový cyklus Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy je zárukou populárneho priblíženia a spoznania našich významných expozícii. Návštevníci sa stretnú s konkrétnym umelcom, ale zároveň aj s múzejníkmi. Spolu predstavia každé múzeum. Zblízka ho preskúmajú a „dotknú“ sa vybratých zbierkových predmetov. Tešíme sa na Vás.

Stretnutie s Lukášom Latinákom
Tlačová správa k podujatiu (PDF)
Na druhé stretnutie múzeum pozýva 17. 2. 2018, 14:30, do Faustovej siene v Starej radnici. Lukáš Latinák sa teší na stretnutie s milovníkmi histórie a všetkými, ktorým história nášho mesta nie je ľahostajná. Sám hovorí, že jeho prvé umelecké sklony sa prejavili v oblasti sklárstva. Zaujal ho preto výtvarný umelec Arthur Fleischmann (1896-1990).
Pre návštevníkov je pripravená téma: Múzeum Arthura Fleischmanna. Nachádza sa v bývalom dome rodiny na Bielej 6. Umelec sa však narodil v dome, ktorý sa nachádzal
na terajšom námestí SNP. Vyrastal v Bratislave, navštevoval Evanjelické lýceum.
Prísľubom podujatia je príjemná atmosféra a názory na múzeum z pohľadu umelca, ale zároveň aj historičky umenia, Zuzany Francovej, ktorá je autorkou expozície.
Vybraných zbierkových predmetov sa bude dať dotknúť, avšak len v bielych rukavičkách. Hlavným prínosom je dozvedieť sa príbeh významného výtvarníka a múzea, ktoré vzniklo v roku 2002.

     

 

Externé expozície:

 

FOTOGALÉRIA Z EXTERNÝCH EXPOZÍCIÍ OKREM HRADU DEVÍN

 

Apponyiho palác
Radničná 1, Bratislava
Tel.: +421 2 591 008 56

Múzeum vinohradníctva
Pestovanie hrozna a výroba vína zohrávali dôležitú úlohu v dejinách Bratislavy. Múzeum prezentuje dejiny vinohradníctva, pestovanie viniča, zber úrody i spracovanie hrozna na území mesta od staroveku až po 20. storočie. Predstavuje aj dve najvýznamnejšie bratislavské vinárske firmy Hubert J. E. a Palugyay, ktoré za svoju produkciu, najmä šumivého vína, získali mnohé medzinárodné ocenenia.

Múzeum historických interiérov
Múzeum sa nachádza v Apponyiho paláci postavenom v rokoch 1761 – 1762. Prvé poschodie so zachovaným pôvodným dreveným obložením stien a maľbami je zariadené ako reprezentačné piano nobile evokujúce šľachtický interiér z konca 18. storočia. Na druhom poschodí v miestnostiach so zrekonštruovanými nástennými maľbami sú vystavené ukážky zariadenia mestského interiéru z obdobia od konca 18. do konca 19. storočia.

 

Múzeum mesta BratislavyMúzeum mesta BratislavyMúzeum zbraní - Michalská veža
Michalská 22, Bratislava
Tel.: +421 2 5443 3044
Múzeum oboznamuje návštevníkov s históriou opevnenia mesta, vystavené sú tu rôzne druhy chladných zbraní, vojenská i turnajová výzbroj a samostatná časť je venovaná vývinu strelných zbraní. Dokumentuje i remeslá slúžiace potrebám obrany mesta a približuje históriu bratislavských lejárov a puškárov. Z najvyššieho poschodia je vchod na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad na historickú časť Bratislavy a jej okolie. 

 

Múzeum mesta BratislavyMMúzeum mesta Bratislavyúzeum Johana Nepomuka Hummela

Klobučnícka 2, Bratislava
Tel.: +421 2 5443 3888
Expozícia o živote a diele skladateľa J. N. Hummela (1778 - 1837) je v renesančnom záhradnom domci. Nachádza sa tu kolekcia hudobných nástrojov z jeho pozostalosti a ukážky notových záznamov jeho diel.

 

 

 

Múzeum mesta BratislavyMMúzeum mesta Bratislavyúzeum farmácie - lekáreň u Červeného raka
Michalská ulica 26, Bratislava
Tel: +421 2 5413 1214
Expozícia Múzea farmácie je umiestnená v časti priestorov bývalej lekárne U červeného raka na prízemí barokového meštianskeho domu. Ten bol vstavaný do barbakanu Michalskej brány s priľahlou priekopou. V 18. stor. bolo priečelie domu klasicisticky upravené a doplnené kamenným rokokovým portálom. Na priečelí sa nachádzajú pôvodné vývesné štíty lekárne s kovovou akantovou ornamentikou a rakom z konca 19. stor. od bratislavskej kováčskej firmy Márton. 

 

Múzeum mesta BratislavyMMúzeum mesta Bratislavyúzeum Arthura Fleischmanna
Biela ulica 6, Bratislava

Tel.: +421 2 5413 1211
Múzeum prezentuje život a dielo bratislavského rodáka sochára Arthura Fleischmanna (1896-1990), ktorého profesionálna kariéra sa rozvíjala v šiestich krajinách štyroch kontinentov. Stála expozícia predstavuje kolekciu zachovaných keramických diel z autorovho raného tvorivého obdobia (30. roky), ako aj výber sochárskych prác, ktoré vznikli po roku 1938.

 

Múzeum mesta BratislavyMúzeum hodín - Dom u Dobrého pastiera

Židovská 1, Bratislava
Tel.: +421 2 5441 1940
Expozícia sa zameriava najmä na hodiny z 18.-19.-teho storočia vyrobené v dielňach bratislavských majstrov. Vystavené sú tu rôzne typy hodín z obdobia od 17. do začiatku 20. storočia prezentujúce bohatú zbierku hodín v Mestskom múzeu, väčšina exponátov je signovaná bratislavskými hodinárskymi majstrami. Rokokový dom U dobrého pastiera, patrí k niekoľkým pôvodným zachovaným stavbám starého bratislavského podhradia. Postavili ho v rokoch 1760 – 1765. Spodná časť bola určená pre obchodno-remeselnú činnosť, horné podlažia na bývanie. Na fasáde domu sa zachovalo jedno iluzívne okno, plastika Dobrého pastiera v nike pod baldachýnom nie je pôvodná. Dom patrí k drobným skvostom stredoeurópskej meštianskej architektúry.

 

Mestské múzeum BratislavaLiterárna expozícia – Múzeum Janka Jesenského
Návštevy treba hlásiť na čísle: +421 02 3218 1333, 3218 1312
Somolického 2, Bratislava
Múzeum sa nachádza v byte významného slovenského básnika a prozaika Janka Jesenského.V rámci autentického obytného priestoru – pracovňa, hala, salón sú tu prezentované doklady o diele a živote významného spisovateľa. Po renovácii v roku 1967 v pôvodnej spálni jeho manželky Anny rodenej Bottovej bola zriadená expozícia viažuca sa k dielu a životu spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej.

 

 

Antická Gerulata v Rusovciach
koniec apríla - október: Ut-Ne 10.00 - 17.00
Gerulatská 69, Bratislava - Rusovce
Tel.: +421 2 6285 9332
Múzeum sa nachádza v Rusovciach za rímsko–katolíckym kostolom Sv. Magdalény, na mieste kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata, jediný na území Slovenska, ktorý bol súčasťou rímskej ríše. Priamo v areáli sa nachádzajú základy stavieb z 2. a 4. storočia, vo výstavnej miestnosti sú umiestnené nálezy architektonických článkov, kamenosochárskych diel i nálezy z archeologických výskumov.

Dunajský limes na Slovensku. Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji.
Výstava predstavuje slovenskú časť Limesu, ktorá sa pripravuje na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dozvieme sa, že pôvodným cieľom Dohovoru o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva bola Kampaň za záchranu pre ľudstvo mimoriadne cenných pamiatok. Na 7 textových banneroch verejnosti predstavíme ako Rimania dokázali vládnuť nad svojim obrovským Impériom pomocou relatívne malého žoldnierskeho vojska. Výstava priblíži hranicu – Limes Romanus, ktorú tvorili opevnené body, pričom dôležitou funkciou bola kontrola pohybu v ríši a von z ríše. Výstava je doplnená trojrozmerným materiálom. Bohatý mobiliár Gerulaty bol v posledných rokoch doplnený na pohľad nenápadnými nálezmi, ktorých výpovedná hodnota presahuje jej lokálny význam. Pozornosť si zasluhujú nálezy ako napr. míľnik z Carnunta do Gerulaty, razba XIX. légie na striebornej minci či vojenský kolok jazdeckej jednotky na tegule – rímskej strešnej tehle, prvý a jediný svojho druhu. Pamiatky pochádzajú z výskumu vicusu – civilnej osady.

Gerulata – Skvosty z hrobov pohrebiska III
Pohrebisko označené ako III v antickej Gerulate je známe bohatou výbavou a zriedka sa vyskytujúcimi novými typmi šperkov z drahých kovov a minerálov. Najnovšie výsledky uvedeného archeologického výskumu vedeného archeologičkou PhDr. Jaroslavou Schmidtovou nájdete na výstave, ktorá sa otvára pre verejnosť od 27.9.2017 v Múzeu Antická Gerulata v Rusovciach.
Archeologický výskum zaznamenal nálezy zo 16 hrobov, ktoré skrývali 26 ks náramkov, 500 ks korálikov. V hrobe dieťaťa archeológovia našli strieborné a bronzové ihlice, kostené náramky. V ďalšom hrobe sa na rukách ženy nachádzali na prstoch 4 prstene. Jeden z nich, pečatný, má gemu s egyptskými božstvami Sarapisom a Isdiou. Neobvyklá bola v pohrebisku prítomnosť nádob germánskeho pôvodu. Archeológovia sa domnievajú, že ide o znak inej etnickej príslušnosti pochovaných. Je možné, že ide o pôvod obyvateľov Panónie, ktorí pochádzajú z územia severne od Dunaja. Mince datujú pohrebisko do 4. storočia.
Na pohrebisku boli objavené aj nepatrné zvyšky textilu, pravdepodobne fragmenty z látky, ktorou boli prikryté telá mŕtvych. Nájdený železný predmet by zase mohol dokazovať existenciu dvojbrvnových krosien, či dokonca znalosť tkania tapisérií v rímskej provincii Panónia na území dnešného Slovenska.

 

Múzeum mesta BratislavyNárodná kultúrna pamiatka - hrad Devín
Muránska ul., Bratislava
Tel.: +421 2 6573 0105

 

FOTOGALÉRIA Z HRADU DEVÍN

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!