Múzeum mesta Bratislavy - fotogaléria expozícií v Starej radnici
* Bratislava City Museum: Photogallery from Exhibitions in Old Town Hall

 

Budova múzea vyhliadka z veže

Expozícia dejín mesta

Expozícia feudálnej justície

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!