Múzeum mesta Bratislavy - fotogaléria externých expozícií
* Bratislava City Museum: Photogallery from external Exhibitions

 

Múzeum zbraní - Michalská veža

Múzeum Arthura Fleischmanna

Múzeum Johana Nepomuka Hummela

Múzeum farmácie - lekáreň u Červeného raka

Múzeum hodín - Dom u Dobrého pastiera

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!