Podunajské múzeum v Komárne (PODM)
* Museum of Danube Komarno (PODM)

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Palatínova 13, 945 05 Komárno

Tel.: +421 35 773 14 76
E-mail: muzeumkomarno@gmail.com
Www: www.muzeumkn.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná budova múzea, Palatínova 13, Palatínova 8, Zichyho palác, Nám.gen.Klapku 9

15. apríl - 30. september: Ut-So 9.00 - 17.00
1. október - 14. apríl: Po-Pi 9.00 - 16.00

 

História-popis

Múzeum maďarskej kultúry a PodunajskaV roku 1886 bol založený Historický a archeologický spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. Zhromažďoval dokumenty k napísaniu monografie župy, archeologické a historické pamiatky. Zbierka tohto spolku tvorila základ neskoršieho múzea. Múzeum maďarskej kultúry a PodunajskaV roku 1900 dostal spolok nový názov Muzeálny spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. Namiesto doterajšej zbierky starožitností Muzeálny spolok vytvoril štyri oddelenia: historické, archeologické, prírodopisné a národopisné. Významným medzníkom v živote múzea bol rok 1911, keď zlúčením Muzeálneho spolku so Vzdelávacím spolkom a Župnou knižnicou bol vytvorený Jókaiho vzdelávací a muzeálny spolok. V roku 1913 bola na základe projektov budapeštianskeho univ. prof. Dezső Hültla postavená nová účelová budova Jókaiho spolku – Kultúrny palác, dnešné sídlo múzea.
Po 2. svetovej vojne sa začala nová etapa v živote múzea. V roku 1948 bolo v tejto budove založené Okresné múzeum, ktoré v roku 1949 dostalo názov Podunajské múzeum. V roku 2002 múzeum prešlo do správy Nitrianskeho samosprávneho kraja a zmenil sa aj jeho názov na Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne. V súčasnosti má múzeum 6 stálych expozícií a eviduje vo svojich zbierkach viac než 130 tisíc predmetov.
Od 1.1.2008 sa múzeum premenovalo na Podunajské múzeum v Komárne.

 

Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Múzeum maďarskej kultúry a PodunajskaA. Hlavná budova múzea, Palatínova 13, Komárno, tel. 035/7731476

Expozícia "Historický vývoj Komárna a okolia od praveku do roku 1849 a národopis regiónu" sa člení na 3 časti: archeologickú, historickú a etnografickú.

Archeologická časť expozície prezentuje najbohatšie archeologické lokality a najvýznamnejšie nálezy z regiónu z mladšej doby kamennej, doby medenej a bronzovej. Veľká časť vystavených predmetov je významná aj z hľadiska európskeho archeologického bádania. Zbierka z rímskeho obdobia patrí medzi najväčšie na Slovensku. Pozoruhodné sú nálezy z jazdeckých hrobov neskoroavarského pohrebiska (8.stor. v Komárne-Lodeniciach).

Historická časť expozícieHistorická časť expozície dokumentuje život sídla Komárňanského komitátu a jeho okolia v stredoveku. Tureckú expanziu dokladajú zbrane, nádoby a mince. Rozvoj obchodu a remesiel v Komárne v 18. storočí naznačujú výrobky komárňanských remeselníkov a pamiatky miestneho cechovníctva. Záver historickej expozície tvorí súbor exponátov z revolučných rokov 1848/49.

Národopisná časť expozície je zameraná na vodné remeslá prevádzané pri Dunaji. Druhá časť národopisnej expozície predstavuje tradičnú izbu z Martoviec.

Reprezentačná sála

Reprezentačná sálaSlúži na usporadúvanie koncertov a prednášok. Jej steny zdobia obrazy s historickou tematikou a dobové portréty.

 

 

KAROL HARMOS (1879-1956)
Stála výstava z tvorby významného komárňanského maliara, zakladateľa súkromnej maliarskej školy, organizátora umeleckého života v meste.

 

Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska - Zichyho palácB. Zichyho palác, Nám.gen.Klapku 9, Komárno, tel. 035/7730054

Expozícia "Komárno 1849 - 1945" prezentuje návštevníkom bezmála Meštianska secesná jedáleň z medzivojnového obdobiastoročné obdobie novších dejín Komárna, neobyčajne bohaté na prevratné hospodárske, spoločenské a politické zmeny. Záver expozície tvoria tri interiéry dokumentujúce úroveň bývania obyvateľstva mesta v 1. polovici 20. sto-ročia.

 

 

Expozícia "Významní komárňanskí rodáci: Mór Jókai a Franz Lehár"
Pamätná výstava Móra Jókaiho predstavuje literárnu činnosť spisovateľa a niekoľko jeho relikvií (písací stôl, rukopisy).
Pamätná výstava Franza Lehára prezentuje tvorbu známeho skladateľa a jeho vzťah k rodnému mestu.

 

Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska

C. Budova múzea a knižnice, Palatínova 8, 945 05 Komárno, tel.: 035/7711496

GALÉRIA VÝTVARNÉ UMENIE 18. - 1. POL. 20. STOROČIA
v zbierkach Podunajského múzea

Výstava predstavuje výber najkrajších a najhodnotnejších výtvarných diel zo zbierky múzea, v ktorej sú zastúpené obrazy a plastiky stredoeurópskych umelcov.

 

D. Komárňanská pevnosť, Bašta VI., Okružná cesta, Komárno, tel.: 035/7710066Rímske lapidárium

Expozícia "Rímske lapidárium" Komárno

 

Expozícia ľudovej architektúry a bývania Martovce

Ľudový dom v MartovciachAdresa: Martovce, č.d. 101, okres Komárno
Tel.: +421 35 768 41 10
Táto vysunutá národopisná expozícia je inštalovaná v tradičnom trojpriestorovom sedliackom dome, postavenom v roku 1871.

 

 

Kalendárium

 

Podunajské múzeum v Komárne - Kalendárium 2017 Podunajské múzeum v Komárne - Kalendárium 2017

 

Hlavná budova - Palatínova 13:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
17.04.2014 31.12.2018 Život na savanách – živočíchy fascinujúceho kontinentu, Afriky
- dlhodobá prírodovedná výstava zo súkromných zbierok
     
21.04.2017 09.09.2017 Biológia vzrušenia
Pamätná výstava Múzea histórie medicíny Semmelweisa v Budapešti a Podunajského múzea v Komárne pri príležitosti 110. výročia narodenia Hansa Selyeho, objaviteľa teórie stresu
     
22.09.2017 21.02.2018 Storočia Vyšehradu: posledné storočie rímskej doby
Putovná výstava Maďarského národného múzea – Múzea kráľa Mateja vo Vyšehrade
     

Zichyho palác:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
03.03.2017 23.09.2017 „Čilejkári“
Etnografická výstava Tekovského múzea v Leviciach
     
29.09.2017 03.11.2017 Lajos Szkukálek
Jubilejná výstava komárňanského maliara
     
10.11.2017 25.01.2018 Béla Bacskai – Maľby
Výber zo zbierky Novohradského múzea a galérie Lučenec a Podunajského Múzea v Komárne
     

Fotogaléria Podunajského múzea - Helios Fotoklub, Zichyho palác:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
25.04.2017 18.09.2017 Ars poetica
Výstava Jánosa Eiferta /Budapest/
     
19.09.2017 23.10.2017 Repríza výstavy 42. ročníka umeleckej fotografie členov ZSF
     
24.10.2017 34.01.2017 40. Členská výstava Fotoklubu Helios
     

Budova múzea a knižnice - Palatínova 8:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
    Príroda Podunajska
Termín: dlhodobá prírodovedná výstava
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!