Podunajské múzeum v Komárne (PODM) - fotogaléria expozícií
* Museum of the Danube Komarno (PODM): Photogallery from Exhibitions

 

Hlavná budova múzea

Zichyho palác

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!