Mestské múzeum v Pezinku
* Municipal Museum in Pezinok

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Stará radnica - M.R.Štefánika 1, 902 01 Pezinok

Tel.: +421 33 641 23 06
E-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk, zvarik@mestskemuzeumpk.sk, markuskova@mestskemuzeumpk.sk
Www: www.mestskemuzeumpk.sk

 

Otváracie hodiny

Utorok – piatok: 10:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 16:00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €
Dospelí: 1,00 €
Kolektívne vstupné pre triedu: 5,00 €

 

 

História-popis

Mestské múzeum PezinokMestské múzeum PezinokMestské múzeum PezinokZriaďovateľom múzea je mesto Pezinok. Slávnostné otvorenie múzea sa konalo 18. septembra 2003.
Mestské múzeum v Pezinku sa nachádza v priestoroch renesančnej radnice, ktorú dal magistrát vybudovať po povýšení mesta na slobodné kráľovské mesto (1647). Na stavbu novej reprezentačnej budovy boli využité dva meštianske domy na Trhovej ulici (dnes Štefánikova) a pri mestskom potoku sa nachádzajúci mestský kúpeľ.

Expozície

 

Jozef Franko - Sakrálna plastika
Súčasťou Mestského múzea v Pezinku je aj Galéria Jána Kupeckého, poskytujúca priestor umelcom z Pezinka a blízkeho okolia, ktorí sa našim mestom inšpirujú, žijú v ňom alebo pracujú. Časť priestorov Galérie je venovaná prácam slovenského keramika, pezinského rodáka, Jozefa Franka. Jeho sakrálne plastiky sú predstavené v priestoroch "kaplnky".

Zo zeme
Mestské múzeum PezinokZáklad stálej expozície Mestského múzea tvoria predmety, získané z archeologických výskumov (spolu)realizovaných Múzeom od jeho založenia v roku 2003. Expozícia je rozdelená na tri časti, podľa historického obdobia a miesta výskumu.

Mestské múzeum PezinokPrvá časť približuje výskumy pravekých lokalít v chotári Pezinka a Slovenského Grobu. Na jeseň 2004 prebehli v lokalitách Pezinok/Grinava – Dlhé pole a Slovenský Grob - Padelky zisťovacie výskumy, ktoré potvrdili existenciu osídlenia týchto území v období eneolitu, doby bronzovej a rímskej. V expozícii nájde návštevník zbierku kamennej industrie, keramiky, hlinených pracovných nástrojov, ale aj predmety približujúce duchovný život pravekých obyvateľov nášho územia – drobné hlinené plastiky. Pravekú časť expozície dopĺňajú predmety získané výskumom v lokalite Pezinok – Lazarna. K najzaujímavejším patrí odtlačok prstov pravekého hrnčiara, zachovaný vo vypálenej hrude hliny.

V druhej časti expozície predstavujeme výskumy realizované v extraviláne mesta Pezinok. Jedná sa hlavne o dva zaniknuté stredoveké opevnené polohy „Starý zámok I“ a „Starý zámok II“. K predmetom získaným na týchto miestach patria stredoveké militárie (strelky šípov a kuší), kovové úžitkové predmety a mince.

Posledná časť expozície približuje výskumy z intravilánu mesta. Vystavené predmety – keramika, zvyšky stredovekej kamennej architektúry a drobné kovové, drevené a textilné predmety pochádzajú z rozsiahleho výskumu farského kostola Nanebovzatia Panny Márie a z komplexného stavebno – historického a archeologického výskumu meštianskeho domu v historickom centre Pezinka.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!