Múzeum mošovských remeselníkov Mošovce
* Museum of Mosovce Artisans at Mosovce

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

038 21 Mošovce

Obecný úrad:
Tel.: +421 43 4944244, +421 43 494 41 00, +421 43 494 43 32

 

Otváracie hodiny

Otvorené na požiadanie s lektorským výkladom minimálne pre 5 osôb!
Návštevy treba vopred ohlásiť na Obecnom úrade, alebo u lektorky múzea p. Adriany Brázdovej.

 

História-popis

Múzeum mošovských remeselníkov, MošovceMúzeum mošovských remeselníkov, MošovceMúzeum mošovských remeselníkov, MošovceMúzeum mošovských remeselníkov sa nachádza v Mauzóleu, pseudogotickej stavbe z r. 1911, na okraji parku pri kaštieli rodiny Révajovcov. Kaštieľ v rokokovo-klasisistickom slohu postavili v 2. polovici 18. stor. Sú tu vystavené rozličné výrobné nástroje kováčov, kolárov, obuvníkov a kožušníkov, ich cechové dokumenty a výrobky, ktoré svedčia o vysokej profesionalite a zručnostiMúzeum mošovských remeselníkov, Mošovce miestnych remeselníkov (najznámejší boli mošovskí kožušníci).

 

 

Expozície

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!