Mestské múzeum Štúrovo
* Municipal Museum Sturovo

 

Kontaktné údaje

ul. Pri colnici 2, 943 01 Štúrovo

Tel.: +421 36 752 40 02
E-mail: muzeum.sturovo@zoznam.sk
Www: www.sturovo.sk

 

Otváracie hodiny

 

Po-Pi  08.00 - 11.30, 12.30 - 16.00
Ne     14.00 - 16.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné: bezplatne

Foto, kamera: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Mestské múzeum v ŠtúroveMestské múzeum Štúrovo bolo umiestnené v starobylej budove Franklovcov postavenej v 19. storočí a svoje brány pre verejnosť otvorilo v máji roku 2004. Z územného hľadiska je zaradené ako miestne múzeum, podľa odborného zamerania je to múzeum s národopisným a vlastivedným zameraním. Múzeum má momentálne tri siene pre stále výstavy, jednu pre dočasné výstavy a výstavu vo voľnej prírode na nádvorí.

Expozície

Mestské múzeum v ŠtúroveVýstava regionálnych dejín demonštruje dejiny Štúrova a jeho okolia od praveku až po súčasnosť. Najstarším a najdôležitejším náleziskom je neolitické sídlisko s mladšou lineárnou keramikou želiezovskej skupiny z mladšej doby kamennej. Je to doteraz najväčším preskúmaným neolitickým sídliskom v celej Karpatskej kotline.

 

 

 

Mestské múzeum v ŠtúroveNárodopisná výstava ponúka nahliadnutie do ľudovej kultúry Štúrova a jeho okolia, čím poskytuje náhľad do dávnej minulosti. Vystavené kroje a úžitkové predmety zobrazujú spôsob života a hospodárske zvyklosti tunajších ľudí.

 

Galéria osobností dáva priestor pre duchovné dedičstvo tých, ktorí svojimi skutkami alebo životnými dielami preslávili toto mesto.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!