Múzeum polície Bratislava
* Police Museum Bratislava

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Gunduličova 2, 812 72 Bratislava

Tel.: +421 9610 560 96, +421 9610 560 81
E-mail: muzeumpz@minv.sk
Www: www.minv.sk/?muzeum-policie-slovenskej-republiky

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi: 10.00 - 14.00

Vstup bezplatný

 

História-popis

Múzeum polícieMúzeum polícieMúzeum polície ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.
V múzeu sa náležitá pozornost venuje preventívnej činnosti orientovanej hlavne na mladú generáciu. Ide o vzdelávacie podujatia zamerané na ochránu detí a mládeže pred jednotlivými druhmi toxikománie, na problém kriminality mládeže, výchovy k právnemu vedomiu a problém dopravnej výchovy a disciplíny.

 

Fotogaléria z expozície múzea

Múzeum polície Múzeum polície Múzeum polície
Múzeum polície Múzeum polície Múzeum polície Múzeum polície

Expozície

Stála expozícia múzea sa člení do troch základných častí:
- História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989.
- Vznik a súčasná činnost Policajného zboru SR.
- Tématická časť - venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci policajných zborov.
V záverečnej časti múzea je inštalované miesto trestného činu.
Stála expozícia Múzea polície SR kladie dôraz na nevyhnutnosť existencie policajných orgánov v každom právnom štáte, na potrebu ich odbornej prípravy a kvalifikácie pre výkon kri.minálnej, poriadkovej, dopravnej služby, ako aj ďalších činností, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!