SNM - Múzeum rusínskej kultúry Prešov
* SNM - Museum of Ruthenian Culture Presov

SNM - Múzeum rusínskej kultúry - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

 

Masarykova 20, P.O.BOX 91, 080 01 Prešov

Tel.: +421 51 2453315, +421 51 2453317
        +421 907 814739, + 421 51 2453 855
Mobil: +421 907 814 739
E-mail: mrk@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Po-Pi 8.30 - 15.00, pre vopred objednané skupiny aj v sobotu a nedeľu.

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

 

História-popis

Najmladšie múzeum na Slovensku, vzniklo 02. 01. 2007. V rámci múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť. Je dokumentačné, vedecko-výskumné a metodické pracovisko, zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku. Poslaním SNM – MRK v Prešove je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, dokladajúcich vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov v Slovenskej republike. V súlade so svojím poslaním spolupracuje s vedeckými a kultúrnymi inštitúciami doma i v zahraničí.

 

Expozície

Aktuálne knižné publikácie o Rusínoch a pre Rusínov

Galéria laureátov Ceny Alexandra Duchnoviča - Výstava kníh písaných o Rusínoch a pre Rusínov.

 

Moderné dejiny Rusínov na Slovensku

Plagátovou formou spracované najnovšie dejiny Rusínov na Slovensku.

 

RUSÍNSKA IDENTITA VO SVETLE IKON A STARÝCH PÍSOMNOSTÍ V GRÉCKOKATOLÍCKYCH A PRAVOSLÁVNYCH CIRKVÁCH PÔSOBIACICH NA ÚZEMÍ SR

Prostredníctvom kresťanských hodnôt východného obradu t.j. v pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi je prezentovaná kultúra Rusínov, ktorí sa hlásia k obom vierovyznaniam. Vystavované sú evanjeliá, kňazské rúcha, ikony a iné cirkevné artefakty.

 

Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
december 2017 31.01.2018 Vianočné tradície u Rusínov

Výstava prezentuje predmety zo zbierkového fondu SNM–MRK v Prešove, je doplnená o pomocný materiál papier, prírodný materiál, rôzne výšivky, tkaný materiál, ozdoby na vianočný stromček, vianočné prestieranie a pod.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!